Folkehøgskole i Norden

Gjelder deg som skal ta folkehøgskole utenfor Norge.
Basislån
13 790
i måneden

Lån og stipend for å gå på folkehøgskole i Norden

Er du elev på en folkehøgskole, kan du få lån og stipend i inntil ti måneder.

Studenter på folkehøgskole i Norden kan få basislån og i noen tilfeller skolepengelån.

Hva er basislån?

Basislån er det alle studenter kan få, og er navnet på det de fleste kaller studielån. 40 prosent av basislånet kan gjøres om til stipend senere. Du får ikke ekstra lån og stipend til å dekke utgiftene ved linjen du skal gå på, eller til reise.

Hvem kan få skolepengelån?

Du kan bare få lån til skolepenger hvis du må betale skolepenger til folkehøgskolen. Oppholdsbetaling som skal dekke kost og losji regnes ikke som skolepenger. Det er vanlig med skolepenger i Danmark, men det er ikke vanlig med skolepenger i Sverige.

Hvor mye skolepengelån kan du få?

Satsen for skolepengelån er maksimalt 77 192 kroner for ett helt studieår. Hvis kurset er kortere får du mindre, og du kan aldri få mer enn det du faktisk må betale i skolepenger.

Hvor mange måneder kan du få lån og stipend?

Du får lån og stipend i mellom fire og ti måneder, avhengig av hvor lenge kurset varer. Hvis kurset varer i for eksempel fem og en halv måned, får du fem og en halv måned med lån og stipend. Vi runder opp til nærmeste halve måned. Hvis kurset varer i mindre enn fire måneder har du ikke rett på lån og stipend.

Hvem kan få lån og stipend til folkehøgskole i Norden?

Hvis du får opptak på en folkehøgskole, kan du få lån og stipend selv om du ikke har generell studiekompetanse. Det er et unntak fra regelen om krav til generell studiekompetanse for studier i utlandet.

Du må ha tilknytning til Norge for å lån og stipend til studier i utlandet. I utgangspunktet må du være norsk statsborger, men visse EØS- eller EFTA-borgere og deres familiemedlemmer kan også ha rett til lån og stipend.

Hvilke folkehøgskoler er godkjente?

Du kan bare få lån og stipend til offentlig godkjente folkehøgskoler som gir rett til lån og stipend i «Lånekassen» i det landet hvor du skal gå på folkehøgskole. Du kan bare få lån og stipend til kurs som varer minimum 4 måneder.

Her finner du oversikt over folkehøgskoler vi har gitt stipend og lån til tidligere.

I Danmark må folkehøyskolen være medlem av Folkehøjskolernes Forening for å være godkjent. Se oversikt over medlemmene på hojskolerne.dk.

Må jeg betale renter på lånet?

Lånet er rentefritt så lenge du får lån til fulltidsutdanning

For at lånet skal være rente- og avdragsfritt, må du få studielån til fulltidsutdanning. Når du ikke lenger får studielån, eller går fra å studere på fulltid til deltid, blir det lagt til renter på lånet, og du må begynne å betale.

Du må ha fått plass før du søker, og du kan tidligst søke i midten av mai. Siste frist for å søke er:

  • 15, november for hele året eller bare høstsemesteret
  • 15, mars for vårsemesteret
Gå til søknad

Dokumentasjon

Du må sende
dokumentasjon
når du har søkt

Når du har søkt om lån og stipend for å gå på folkehøgskole i Norden, må du laste opp dokumentasjon som bekrefter at du har opptak på en folkehøgskole og hvor lenge kurset varer.

Du må også dokumenter hva du skal betale til skolen, slik at vi kan vurdere om du har rett til skolepenger.

Elev vgs gutt med mobiltelefon. Foto.

Du tar opp lån når du går på folkehøgskole

Du får ikke stipend på samme måte som på videregående, men inntil 40 prosent av lånet kan bli stipend senere.

Når du går på folkehøgskole, får du lån og stipend etter de samme reglene som gjelder for høyere utdanning. Det er noen forskjeller fra det å få stipend til videregående, som det kan være greit å vite om.

Du må betale tilbake lånet når du er ferdig med utdanningen

Når du ikke lenger får lån til fulltidsutdanning, får du en betalingsplan og må begynne å betale avdrag. Den første regningen skal betales omtrent sju måneder etter den siste utbetalingen fra oss.

Lånet er rentefritt bare så lenge du får lån eller stipend til fulltidsutdanning.

40 prosent av basislånet kan bli stipend

Fullfører du skoleåret og har inntekt og formue under grensene, blir 40 prosent av lånet gjort om til stipend. Det betyr at du ikke trenger å betale det tilbake. Du må selv sende inn bekreftelse på at du har gjennomført folkehøgskoleutdanningen. Du får et eget vedtak fra oss når lånet blir gjort om.

Bor du hjemme hos foreldrene dine, får du ikke stipend

Det er bare borteboere som kan få gjort om lån til stipend. Hvis du bor på internat, regner vi deg som borteboer.

Omgjøringen skjer først året etter at du er ferdig

Lånet blir ikke gjort om til stipend før vi har kontrollert inntekten og formuen din. Det gjør vi først når skatteoppgjøret ditt er klart for året eller årene du fikk lånet fra oss.
Det betyr at hvis du er ferdig med et år på folkehøgskole våren 2024, får du ikke gjort om lån til stipend før våren/sommeren 2025.

Les mer om omgjøring av basislån

Ekstra stipend og lån

Har du barn, blir syk eller har nedsatt funksjonsevne, kan du få ekstra stipend og/eller lån fra oss. Hva du kan få, kommer an på hvilken livssituasjon du er i.

Aktuelt regelverk