Barn og fødsel

Når du får barn

Du kan få stipend på grunn av fødsel eller adopsjon.

Student med barn

Tar du høyere utdanning, fagskole, grunnskole eller videregående uten ungdomsrett? Da kan du få mer stipend og lån hvis du har barn.

Elev med barn

Går du på videregående skole eller er lærling, og har ungdomsrett? Da kan du få mer stipend og lån hvis du har barn.