Lån og stipend til voksne studenter

Gjelder deg som er student og over 30 år. Nederst på siden finner du eksempler på hvor mye lån og stipend du kan få til sammen.

Du kan få lån til utdanning på deltid og fulltid

Du kan få lån og stipend både om du studerer på deltid og på fulltid, uavhengig av om du skal ta f.eks. 30 eller 7,5 studiepoeng per semester. Hvor mye du får utbetalt, avhenger av hvor mange studiepoeng du tar.

Voksen student i Norge

Som voksen student kan du få lån og stipend fra Lånekassen. Det gjelder også om du jobber samtidig som du studerer.

Den eneste forskjellen på hva unge og voksne studenter kan få, er at studenter over 30 år kan få låne mer.

Basislån og skolepenger

I likhet med alle andre studenter, kan også voksne studenter søke om basislån.

I studieåret 2024–2025 er basislånet 151 690 kroner. Beløpet gjelder de som får utbetaling 11 måneder i året. Du kan også søke om ekstra lån til skolepenger, hvis du for eksempel går på BI eller et annet lærested i Norge. Maksimalt lån til skolepenger for et studieår er 77 192 kroner .

Er du over 30 år, kan du få tilleggslån

Er du 30 år eller eldre og skal ta høyere utdanning, kan du som fulltidsstudent ha rett på et tilleggslån på inntil 115 880 kroner for et studieår, men begrenset til 231 760 kroner totalt. Hvis du tar færre studiepoeng, får du tilbud om å låne et mindre beløp.

Har du barn, kan du få mer

Studenter som har barn under 16 år, kan få ekstra stipend og lån. Som fulltidsstudent har du rett til 2 028 kroner i stipend per barn per måned. Beløpet justeres ned hvis du studerer på deltid. En forutsetning for å få barnestipendet er at du selv eller ektefellen/samboeren din ikke har inntekt eller formue over de fastsatte grensene. Sjekk hvor mye barnestipend du kan få og hva inntektsgrensen er.

Det finnes også et tilleggslån for studenter med barn som du kan søke om. Dette tilleggslånet er på inntil 57 940 kroner for et studieår, men begrenset til 115 880 kroner totalt. Merk at du ikke kan få dette samtidig som du får tilleggslån for studenter over 30 år.

Du kan få lån uansett hvor mye du tjener

Dersom du jobber samtidig som du studerer, påvirker det ikke hvor mye du får utbetalt. Men det kan påvirke hvor mye av lånet som blir gjort om til stipend etterpå. Inntektsgrensen er forskjellig ut fra om du har fått støtte fra Lånekassen både våren og høsten 2024, eller om du bare har fått støtte høsten 2024.

  • Inntektsgrensen for deg som har fått støtte både våren og høsten 2024 er: 214 213 kroner
  • Inntektsgrensen for deg som har fått støtte bare høsten 2024: 535 532 kroner

Dersom du har studielån fra før

Hvis du studerer på fulltid, er lånet rentefritt og du slipper å betale på lånet. Er du deltidsstudent, må du fortsatt betale på lånet mens du studerer. Dersom du ønsker det, kan du utsette betalingen av lånet.

Eksempler på hvor mye du kan få

Eksemplene under tar utgangspunkt i at du studerer på fulltid. Det vil si at du tar 30 studiepoeng per semester.

Student med barn

Er du 30 år eller eldre, kan du søke om:

  • basislån på 151 690 kroner
  • tilleggslån på inntil 115 880 kroner
  • barnestipend på inntil: 2 028 per barn per måned hvis du har barn under 16 år.

Som fulltidsstudent vil du da kunne få til sammen 289 878 kroner for ett studieår. Du kan også søke om lån til skolepenger.

Student uten barn

Er du 30 år eller eldre, kan du søke om:

  • basislån på 151 690 kroner
  • tilleggslån på inntil 115 880 kroner.

Som fulltidsstudent vil du da kunne få til sammen 267 570 kroner for ett studieår. Du kan også søke om lån til skolepenger.