Forsinkelse i utdanningen

Gjelder ikke for deg som tar videregående eller grunnskole med ungdomsrett.

Hva er forsinkelse?

Vi regner deg som forsinket hvis du har fått lån eller stipend til en utdanning du ikke består.

Det betyr at hvis du stryker på eksamen eller avbryter utdanningen din før eksamen, blir du forsinket.

Du får ikke gjort om lån til stipend for fag du ikke består

Hvor mye av lånet ditt som blir gjort om til stipend, er blant annet avhengig av hvor mange studiepoeng du består. Stryker du på en eller flere eksamener, får du ikke stipend for de fagene du ikke bestod.

Tar du igjen forsinkelsen innen fire år, kan du likevel få lån gjort om til stipend.

Blir du forsinket med mer enn 60 studiepoeng, får du ikke mer lån og stipend

Et vanlig studieår utgjør 60 studiepoeng hvis du studerer på fulltid. Hvis du etter hvert blir forsinket med mer enn 60 studiepoeng, mister du retten til lån og stipend fra Lånekassen. Da må du bestå så mange studiepoeng at forsinkelsen igjen blir på 60 studiepoeng eller mindre, før du kan få mer lån og stipend.

Er du forsinket med mindre enn 60 studiepoeng, påvirker det ikke hvor mye lån og stipend du kan få.

Du tar med deg forsinkelse fra tidligere

Bytter du utdanning, blir ikke tidligere forsinkelse nullet ut. Det som avgjør hvor forsinket du er, er hvor mange semestre du har fått lån og stipend, i forhold til hvor mange studiepoeng du har bestått siden første gang du fikk lån og stipend.

Vi regner ikke med stipend til videregående skole med ungdomsrett, men all annen utdanning er med.

Unntak fra hovedregelen om forsinkelse

Dersom du er forsinket ut over 60 studiepoeng, kan du likevel ha rett til lån og stipend dersom forsinkelsen skyldes en av følgende årsaker:

  • Du har vært syk
  • Du har fått barn
  • Du har nedsatt funksjonsevne, og læringsmiljøet eller studiesituasjonen ved lærestedet er ikke tilpasset dette.
  • Andre særlige grunner som gjør det vanskelig å unngå forsinkelse. Et eksempel her er koronapandemien.

Du må dokumentere årsaken til at du ble forsinket, for eksempel med legeerklæring. Hvis forsinkelsen skyldes koronapandemien, må du sende inn dokumentasjon som viser at det var koronapandemien som var årsaken til at du ble mer enn 60 studiepoeng forsinket.

Usikker på om du er forsinket?

Hvis du lurer på hvor forsinket du er, må du først sjekke hvor mange studiepoeng du har fått stipend og lån til å ta. Dette finner du i vedtaksbrevene dine i postkassen på Dine sider. Sjekk deretter hvor mange studiepoeng vi har registrert på deg under "eksamensresultater". Du kan også sende oss en e-post der du ber oss regne det ut for deg.