Inntektsgrenser for sletting av renter

Legg merke til at det i noen situasjoner er nok at søkerens egen inntekt er under en viss grense, mens det i andre situasjoner i tillegg kreves at familiens samlede inntekt er under en viss grense.

2024

Årsak Egen inntekt per år Familiens samlede inntekt per år
Fulltidsutdanning Ingen grense Ingen grense
Deltidsutdanning
Tillitsverv
Erasmus+
Sykdom
Arbeidsavklaringspenger
Registrert arbeidsledighet
Førstegangstjeneste/elev ved militær skole
403 782 kr +17 904 per barn som er 16 år eller yngre Ingen grense
Omsorgsarbeid
Fødsel og adopsjon
403 782 kr +17 904 per barn som er 16 år eller yngre 660 978 kr + 35 836 kr for hvert barn, til og med det året barnet fyller 16 år.

Lav inntekt ved fulltidsarbeid i minst 12 måneder i strekk

Du kan få slettet renter for opptil 36 måneder til sammen etter denne årsaken.

Frivillig ulønnet arbeid gir ikke rett til sletting av renter.

Gjennomsnittlig bruttoinntekt for søknadsperioden må være 19 605 kroner per måned eller lavere.

Du kan ikke ha hatt årsinntekt større enn 403 782 kr +17 904 per barn som er 16 år eller yngre.

 

660 978 kr + 35 836 kr for hvert barn, til og med det året barnet fyller 16 år.

 

Soning i minst 12 måneder i strekk

 

Gjennomsnittlig bruttoinntekt for søknadsperioden må være 19 605 kroner per måned eller lavere.

Du kan ikke ha hatt årsinntekt større enn 403 782 kr +17 904 per barn som er 16 år eller yngre.

 

660 978 kr + 35 836 kr for hvert barn, til og med det året barnet fyller 16 år.

Tabell: Antall måneder med rett til sletting av renter, etter årsinntekt:

Person- og kapitalinntekt i 2024 Måneder med rett til sletting av renter
403 782 1
397 116 2
390 447 3
383 777 4
377 109 5
370 439 6
363 772 7
357 104 8
350 433 9
343 765 10
337 094 11
330 428 12

Dersom du har barn øker inntektsgrensa med 17 904 kroner for hvert barn som er 16 år eller yngre.

2023

Årsak Egen inntekt per år Familiens samlede inntekt per år
Fulltidsutdanning Ingen grense Ingen grense
Deltidsutdanning
Tillitsverv
Erasmus+
Sykdom
Arbeidsavklaringspenger
Registrert arbeidsledighet
Førstegangstjeneste/elev ved militær skole
384 921 kr +17 068 per barn som er 16 år eller yngre Ingen grense
Omsorgsarbeid
Fødsel og adopsjon
384 921 kr +17 068 per barn som er 16 år eller yngre 630 103 kr + 34 162 kr for hvert barn, til og med det året barnet fyller 16 år.

Lav inntekt ved fulltidsarbeid i minst 12 måneder i strekk

Du kan få slettet renter for opptil 36 måneder til sammen etter denne årsaken.

Frivillig ulønnet arbeid gir ikke rett til sletting av renter.

Gjennomsnittlig bruttoinntekt for søknadsperioden må være 18 689 kroner per måned eller lavere.

Du kan ikke ha hatt årsinntekt større enn 384 921 kr +17 068 per barn som er 16 år eller yngre.

 

630 103 kr + 34 162 kr for hvert barn, til og med det året barnet fyller 16 år.

 

Soning i minst 12 måneder i strekk

 

Gjennomsnittlig bruttoinntekt for søknadsperioden må være 18 689 kroner per måned eller lavere.

Du kan ikke ha hatt årsinntekt større enn 384 921 kr +17 068 per barn som er 16 år eller yngre.

 

630 103 kr + 34 162 kr for hvert barn, til og med det året barnet fyller 16 år.

Tabell: Antall måneder med rett til sletting av renter, etter årsinntekt:

Person- og kapitalinntekt i 2023 Måneder med rett til sletting av renter
384 921 1
378 566 2
372 209 3
365 850 4
359 494 5
353 135 6
346 780 7
340 423 8
334 064 9
327 707 10
321 348 11
314 993 12

Dersom du har barn øker inntektsgrensa med 17 068 kroner for hvert barn som er 16 år eller yngre.

2022

Årsak Egen inntekt Familiens samlede inntekt
Fulltidsutdanning Ingen grense Ingen grense
Deltidsutdanning
Tillitsverv
Erasmus+
Sykdom
Arbeidsavklaringspenger
Registrert arbeidsledighet
Førstegangstjeneste/elev ved militær skole
369 406 (+16 380 per barn som er 16 år eller yngre) Ingen grense
Omsorgsarbeid
Fødsel og adopsjon
369 406 (+16 380 per barn som er 16 år eller yngre) 604 705 kr + 32 785 kr for hvert barn, til og med det året barnet fyller 16 år.
Lav inntekt ved fulltidsarbeid
Soning
Årsinntekt: 369 406 (+16 380 per barn som er 16 år eller yngre)

Gjennomsnittlig bruttoinntekt for søknadsperioden: 17 936 per måned
604 705 kr + 32 785 kr for hvert barn, til og med det året barnet fyller 16 år.

Tabell: Antall måneder med rett til sletting av renter, etter årsinntekt

Person- og kapitalinntekt i 2022 Måneder med rett til sletting av renter
369 406 1
363 307 2
357 206 3
351 104 4
345 004 5
338 901 6
332 802 7
326 702 8
320 599 9
314 498 10
308 395 11
302 297 12

Dersom du har barn øker inntektsgrensa med 16 380 kroner for hvert barn som er 16 år eller yngre.

2021

Årsak Egen inntekt Familiens samlede inntekt
Fulltidsutdanning Ingen grense Ingen grense
Deltidsutdanning
Tillitsverv
Erasmus+
Sykdom
Arbeidsavklaringspenger
Registrert arbeidsledighet
Førstegangstjeneste/elev ved militær skole
358 647 (+15 903 per barn som er 16 år eller yngre) Ingen grense
Omsorgsarbeid
Fødsel og adopsjon
358 647 (+15 903 per barn som er 16 år eller yngre) 587 092 kr + 31 830 kr for hvert barn, til og med det året barnet fyller 16 år.
Lav inntekt ved fulltidsarbeid
Soning
Årsinntekt: 358 647 (+15 903 per barn som er 16 år eller yngre)

Gjennomsnittlig bruttoinntekt for søknadsperioden: 17 414 per måned
587 092 kr + 31 830 kr for hvert barn, til og med det året barnet fyller 16 år.

Tabell: Antall måneder med rett til sletting av renter, etter årsinntekt

Person- og kapitalinntekt i 2021 Måneder med rett til sletting av renter
358 647 1
352 725 2
346 802 3
340 878 4
334 955 5
329 030 6
323 109 7
317 186 8
311 338 9
305 338 10
299 413 11
293 492 12

Dersom du har barn øker inntektsgrensa med 15 903 kroner for hvert barn som er 16 år eller yngre.

2020

Årsak Egen inntekt Familiens samlede inntekt
Fulltidsutdanning Ingen grense Ingen grense
Deltidsutdanning
Tillitsverv
Erasmus+
Sykdom
Arbeidsavklaringspenger
Registrert arbeidsledighet
Førstegangstjeneste/elev ved militær skole
350 927 (+15 561 per barn som er 16 år eller yngre) Ingen grense
Omsorgsarbeid
Fødsel og adopsjon
350 927 (+15 561 per barn som er 16 år eller yngre) 574 454 kr + 31 145 kr for hvert barn, til og med det året barnet fyller 16 år.
Lav inntekt ved fulltidsarbeid
Soning
Årsinntekt: 350 927 (+15 561 per barn som er 16 år eller yngre)

Gjennomsnittlig bruttoinntekt for søknadsperioden: 17 039 per måned
574 454 kr + 31 145 kr for hvert barn, til og med det året barnet fyller 16 år.

Tabell: Antall måneder med rett til sletting av renter, etter årsinntekt

Person- og kapitalinntekt i 2020 Måneder med rett til sletting av renter
350 927 1
345 132 2
339 337 3
333 540 4
327 745 5
321 947 6
316 154 7
310 358 8
304 561 9
298 765 10
292 968 11
287 174 12

Dersom du har barn øker inntektsgrensa med 15 561 kroner for hvert barn som er 16 år eller yngre.

2019

Årsak Egen inntekt Familiens samlede inntekt
Fulltidsutdanning Ingen grense Ingen grense
Deltidsutdanning
Tillitsverv
Erasmus+
Sykdom
Arbeidsavklaringspenger
Registrert arbeidsledighet
Førstegangstjeneste/elev ved militær skole
338 733 (+15 020 per barn som er 16 år eller yngre) Ingen grense
Omsorgsarbeid
Fødsel og adopsjon
338 733 (+15 020 per barn som er 16 år eller yngre) 554 492 kr + 30 063 kr for hvert barn, til og med det året barnet fyller 16 år.
Lav inntekt ved fulltidsarbeid
Soning
Årsinntekt: 338 733 (+15 020 per barn som er 16 år eller yngre)

Gjennomsnittlig bruttoinntekt for søknadsperioden: 16 447 kr per måned
554 492 kr + 30 063 kr for hvert barn, til og med det året barnet fyller 16 år.

Tabell: Antall måneder med rett til sletting av renter, etter årsinntekt

Person- og kapitalinntekt i 2019 Måneder med rett til sletting av renter
338 733 1
333 139 2
327 545 3
321 950 4
316 356 5
310 760 6
305 168 7
299 573 8
293 978 9
288 383 10
282 788 11
277 195 12

Dersom du har barn øker inntektsgrensa med 15 020 kroner for hvert barn som er 16 år eller yngre.

2018

Årsak Egen inntekt Familiens samlede inntekt
Fulltidsutdanning Ingen grense Ingen grense
Deltidsutdanning
Tillitsverv
Erasmus+
Sykdom
Arbeidsavklaringspenger
Registrert arbeidsledighet
Førstegangstjeneste/elev ved militær skole
328 071 (+14 547 per barn som er 16 år eller yngre) Ingen grense
Omsorgsarbeid
Fødsel og adopsjon
328 071 (+14 547 per barn som er 16 år eller yngre) 537 038 kr + 29 117 kr for hvert barn, til og med det året barnet fyller 16 år.
Lav inntekt ved fulltidsarbeid
Soning
Årsinntekt: 328 071 (+14 547 per barn som er 16 år eller yngre)

Gjennomsnittlig bruttoinntekt for søknadsperioden: 15 929 kr per måned
537 038 kr + 29 117 kr for hvert barn, til og med det året barnet fyller 16 år.

Tabell: Antall måneder med rett til sletting av renter, etter årsinntekt

Person- og kapitalinntekt i 2018 Måneder med rett til sletting av renter
328 071 1
322 653 2
317 235 3
311 816 4
306 398 5
300 978 6
295 562 7
290 143 8
284 724 9
279 306 10
273 887 11
268 470 12

Dersom du har barn øker inntektsgrensa med 14 547 kroner for hvert barn som er 16 år eller yngre.