Slik søker du om stipend

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Du kan søke om stipend når du har fått skoleplass.

Slik søker du

1. Du må få skoleplass før du kan søke
Du må ha søkt og takket ja til skoleplass i VIGO før du kan søke om stipend. Hvis du kom inn på førstevalget, kan du søke med én gang. Hvis du står på venteliste, kan du ikke søke før tidligst i august.

2. Søk om stipend
Du søker om stipend på lanekassen.no, og bruker én søknad for alle ordningene våre.

3. Skal du bytte skole eller program?
Hvis du skal bytte skole eller program, må du søke om stipend på nytt når du har fått ny skoleplass.

4. Følg med på Dine sider
Du får svar på søknaden om stipend på Dine sider.

Søk om stipend

Gå til søknaden