Videregående skole

Gjelder videregående i utlandet utenfor Norden.

Utveksling

Det andre året på videregående kan du ta som utvekslingselev i et annet land.

Hele eller deler av videregående i utlandet

I enkelte tilfeller er det aktuelt å ta videregående i et annet land, selv om det ikke er en del av en utvekslingsavtale.

Kortere utvekslingsopphold

For utvekslingsopphold av kortere varighet er det egne regler.