Kortere utvekslingsopphold på videregående

Gjelder deg som tar videregående opplæring og har ungdomsrett.

Du kan få stipend og lån til utveksling som er del av samarbeidsprogram mellom en norsk og en utenlandsk skole.

Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som godkjenner disse samarbeidsprogrammene. Se liste over godkjente utvekslingsprogrammer for lån og stipend fra Lånekassen.

Du kan få stipend og du kan også velge å søke om lån.

Slik søker du

Du bruker den samme søknaden som for vanlig videregående opplæring i Norge.

Når du har søkt, må du sende dokumentasjon på skolepenger hvis du skal betale det. Dokumentasjonen kan du laste opp på Dine sider på lanekassen.no eller sende i posten. Finn sist innsendt søknad på Dine sider og klikk på Send dokumentasjon.

Gå til søknaden for å se hva slags dokumentasjon vi trenger.

Se dokumentasjonskrav i søknaden

Relevant regelverk