Utveksling - universitet og høgskole i Norden

Utveksling til universitet eller høgskole i et nordisk land.

Veileder Norden utveksling

Student med basketball

Utveksling i et annet nordisk land

Lånekassen tilbyr lån og stipend til deg som tar utveksling på et universitet eller høgskole i Norden.

Søknadsfrister

Du må ha en studieplass før du søker, og du kan tidligst søke i midten av mai. Siste frist for å søke er

  • 15. november for hele året eller bare høstsemesteret
  • 15. mars for vårsemesteret

Utvekslingen må være godkjent som en del av utdanningen din

Når du skal på utveksling, er det det lærestedet hvor du tar hovedutdanningen som godkjenner utvekslingen. For å kunne få stipend og lån må utvekslingen bli godkjent som en del av graden din.

De fleste norske læresteder rapporterer dette direkte til Lånekassen, men i noen tilfeller – for eksempel hvis du er student på BI, må du sende inn dokumentasjon på godkjenningen etter at du har søkt om lån og stipend.

Alle studenter får basislån

Studenter i Norden får lån og stipend etter de samme reglene som studenter i Norge.

Basislån kan alle studenter få, og dette er navnet på det de fleste kaller studielån. Basislånet er et lån, ikke et stipend, men inntil 40 prosent av dette lånet kan bli gjort om til stipend hvis du ikke bor sammen med foreldrene dine, du består utdanningen din og har inntekt og formue under grensene.

Gjeld og nedbetaling

Lån fra Lånekassen er rente- og avdragsfritt så lenge du er student og mottar fulltidsstøtte fra oss. Når du ikke lenger får støtte til fulltidsutdanning fra Lånekassen, begynner det å løpe renter på lånet og du må begynne å betale rundt 9 måneder senere

Gå til søknaden

Har du barn?

Du kan få ekstra
stipend og lån
hvis du har eller får barn

Hvis du har barn mens du studerer, kan du få mer stipend og lån.

Foreldrestipend ved fødsel eller adopsjon

Hvis du får barn mens du studerer, kan du få gjort om basislån og skolepengelån til stipend i inntil 49 uker.

Barnestipend

Hvis du har barn under 16 år, kan du få ekstra stipend. Har du flere barn, får du mer stipend. Barnestipendet blir behovsprøvd. Det betyr at beløpet blir mindre hvis familien har inntekt eller formue over grensene i forskriften. Hvis du studerer på deltid, får du også et lavere beløp.

Tilleggslån

Du kan også låne 57 940 kroner ekstra i året når du har barn under 16 år, begrenset til 115 880 kroner til sammen. Inntekt og formue har ingenting å si for om du kan få tilleggslån. Hvis du studerer på deltid, får du tilbud om å låne et mindre beløp.

Les mer om barn og fødsel

Har du nedsatt funksjonsevne?

Du kan søke om ekstra
stipend
hvis du ikke kan jobbe ved siden av

Hvis du har nedsatt funksjonsevne som gjør at du ikke kan jobbe ved siden av studiene, kan du få et tilleggsstipend på 4 443 kroner i måneden. Hvis du studerer på deltid, får du et mindre beløp.

Du kan også få stipend og lån om sommeren hvis du ikke kan jobbe i sommerferien. En fagspesialist må bekrefte at du har nedsatt funksjonsevne.

Du søker om lån og stipend ved nedsatt funksjonsevne på et eget skjema.

Les mer om stipend for deg med nedsatt funksjonsevne

Er du over 30 år?

Kan du søke om inntil
115 880
i tilleggslån per år

Du kan låne inntil 115 880 kroner ekstra i året hvis du studerer på fulltid, som tilsvarer 60 studiepoeng per år. Hvis du tar færre studiepoeng, får du tilbud om å låne et mindre beløp. Du kan låne 231 760 kroner til sammen, og du kan velge hvor mange år du vil fordele lånet over. Du søker om lånet i den samme søknaden som vanlig lån og stipend.

Lånet kan ikke kombineres med tilleggslån for de som har barn.

Les mer om tilleggslån.

Dokumentasjon

I noen tilfeller må du sende inn dokumentasjon når du skal på utvekling til et nordisk land.

Vi henter som regel opplysninger om utvekslingsoppholdet elektronisk når du søker om støtte, men i enkelte tilfeller må du likevel sende inn dokumentasjon.

Du må sende inn dokumentasjon hvis du skal betale skolepenger til lærestedet i utlandet, hvis lærestedet ditt ikke bruker Felles studentsystem (FS), eller hvis du skal på språkkurs.

Forhåndsgodkjenning av utvekslingsoppholdet

For å få støtte til utveksling i utlandet, må oppholdet vare i minst fire uker, og det må være godkjent som del av en høyere utdanning du er i gang med i Norge eller i utlandet. Lærestedet ditt kan gi deg mer informasjon om hvordan du søker om forhåndsgodkjenning av utveksling i utlandet.

Dersom lærestedet ditt bruker FS (Felles studentsystem), skal de registrere informasjon om utveksling i dette systemet, slik at vi kan innhente opplysningene elektronisk.

Du kan se hvilke læresteder som bruker FS her (fellesstudentsystem.no).

Bruker ikke lærestedet ditt FS?

BI og Bjørknes er eksempler på læresteder som ikke bruker FS. Finner du ikke lærestedet ditt i denne listen, bruker ikke lærestedet ditt FS. Når lærestedet ditt ikke bruker FS må du sende et eget skjema for utveksling etter at du har søkt om lån og stipend. Du finner skjema for utveksling nederst på denne siden. Lærestedet ditt må stemple og godkjenne skjemaet før du sender det til oss.

Skolepenger

Skal du betale skolepenger, må du legge ved en signert bekreftelse (et offisielt brev) fra lærestedet i utlandet som viser navnet ditt og hvor mye du skal betale i skolepenger.

Det må komme frem av dokumentasjonen hva som er rene skolepenger (tuition fee). Utgifter til for eksempel studentforeninger, administrasjonsgebyrer og bibliotekavgift dekkes ikke av Lånekassen.

Vi godtar ikke Confirmation of Enrolment alene som dokumentasjon på skolepenger, fordi det ikke viser eventuelle rabatter norske studenter får.

Får du stipend fra andre som er ment å dekke skolepenger, må du legge ved bekreftelse som viser beløpet.

Omgjøring av lån til stipend

Inntil 40 prosent av basislånet kan bli gjort om til stipend hvis du består utdanningen din og avlegger en grad.

Det norske lærestedet ditt rapporterer til Lånekassen

Tar du utveksling fra et norsk lærested, får vi opplysningene om at du har bestått utdanningen direkte derfra. Derfor trenger du ikke å sende noe inn til oss.

Hvis du har tatt utveksling fra et utenlandsk lærested, må du dokumentere resultatene dine selv, men du trenger ikke sende inn eksamensresultater før du har fullført graden din.

Les om de generelle reglene for omgjøring

Når ting skjer

Når noe skjer i livet ditt eller i studiehverdagen din, kan det ha konsekvenser for hva du kan få fra Lånekassen, enten nå eller i framtiden.

Aktuelt regelverk