Søknad om lån og stipend til utveksling i Norden

Dette søker du om

I søknaden søker du om basislån og eventuelt skolepengelån. Du kan velge å søke om bare den delen av basislånet som kan gjøres om til stipend, eller hele lånet.

Søknaden gjelder også for andre stipend og lån som bare noen har krav på. Dette er barnestipend, tilleggslån og flyktningsstipend.

Det er egne søknader for foreldrestipend og tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne.

Dokumentasjon

Som regel henter vi automatisk en bekreftelse på at utvekslingsoppholdet ditt er forhåndsgodkjent. I noen tilfeller må du likevel sende dokumentasjon til oss.

Skal du betale skolepenger til det utenlandske lærestedet, må du sende dokumentasjon som viser hvor mye du skal betale.

Du kan laste opp dokumentasjonen på Dine sider på lanekassen.no eller sende den i posten etter at du har søkt om lån og stipend.

Behandlingstid

Du får svar, eller beskjed om status for søknaden, innen 24 timer.

Søknaden er ikke synlig på Dine sider med én gang, men så lenge du har fått kvittering, har vi fått søknaden din.  På Dine sider får du også informasjon om anslått behandlingstid for søknaden din.

Søk så fort du har studieplass
for 2022–2023

Nå kan du søke om lån og stipend for studieåret 2022–2023.

Siste frist for å søke er:

  • 15. november 2022 hvis du søker for høsten 2022
  • 15. mars 2023 hvis du søker for våren 2023