Forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån for 2021

Forskriften er foreløpig bare tilgjengelig som pdf. Ny versjon med merknader blir publisert her når den er klar.

Se forskriften [pdf]