Andre delen. Betalingsutsetjing og sletting av renter