Fjerde delen. Gjeld som er permanent overført til Statens innkrevjingssentral