Nå kan studenter søke om lån og stipend for studieåret 2021–2022

Publisert: 26.05.2021
Studenter og elever som skal ta høyere og annen utdanning i Norge og i utlandet, kan søke om stipend og lån for neste studieår nå. Husk at du må ha fått studieplass før du kan søke.

Universitets- og høgskoleutdanning og andre utdanninger for elever og studenter uten ungdomsrett

For de fleste er ikke vårsemesteret ferdig ennå. Men det kan likevel være lurt å tenke på neste studieår.

Hvis du har studieplass i 2021–2022 i Norge eller i utlandet, kan du allerede nå søke om lån og stipend.

Hvis du skal studere i utlandet og er usikker på om du kan reise til studiestedet, anbefaler vi at du venter med å søke om lån og stipend til du er sikker på at du kan reise.

Gå til din utdanning, og sjekk hvor mye du kan få i lån og stipend. Her finner du også lenke til søknaden for neste studieår.

Mange har ikke fått studieplass ennå, for eksempel førsteårsstudenter. Har du ikke studieplass, må du vente med å søke til du har fått det.

Behandlingstid og utbetaling

De fleste som søker, får svar i løpet av noen dager. Det er likevel noen søknader som må vurderes av en saksbehandler, og da tar det lengre tid. De sakene som må behandles av en saksbehandler, havner i en kø. Om sommeren og høsten er det veldig mange som søker, så på den tiden er køen lenger enn den er nå på våren.

Her kan du lese mer om hvor lang behandlingstiden er nå. 

Før du kan få pengene utbetalt, er det noen vilkår som må være oppfylte. På Dine sider ser du både hvilken dato du tidligst kan få pengene, og du kan du følge med på om alle vilkårene er oppfylte.

Lurt å ha dokumentasjonen klar

Studerer du i utlandet? Sjekk hvilken dokumentasjon du må sende inn, enten du er førsteårsstudent eller i gang med en utdanning.

Elever med ungdomsrett i videregående opplæring  kan ikke søke ennå

Skal du ta videregående opplæring i studieåret 2021–2022, må du vente med å søke om stipend og lån til du har fått skoleplass og har takket ja til den.

Sjekk hvor mye du kan få i stipend neste studieår.

Lærlinger må ha godkjent kontrakt

Du må vente med å søke om stipend fra Lånekassen til lærekontrakten er godkjent av arbeidsgiveren din, og av fagopplæringskontoret.

Les mer om hva du kan få fra Lånekassen som lærling.

Kvinnelig student foran bokhylle
Det er lurt å søke nå om du har studieplass.