Klagenemnda i Lånekassen

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt en klagenemnd som vedtak i Lånekassen kan klages inn til.

Fortolkningen og bruken av regelverket som klagenemnda gjør, er retningsgivende for Lånekassens behandling av tilsvarende saker.

Klagefrist og saksgang

Dersom Lånekassen har gjort et vedtak som du mener er feil i forhold til regelverket, kan du sende inn en skriftlig og undertegnet klage til Lånekassen. Du må klage innen tre uker etter at meldingen om vedtaket er kommet fram til deg. Du kan ikke klage på forskriftene, bare på bruken av dem.

Medlemmer i nemnda

Medlemmene blir oppnevnt for tre år om gangen, bortsett fra representantene for elever og studenter, som blir oppnevnt for ett år om gangen.

Medlem Verv
Biørn Bogstad Leder
Ida Helene Braastad Balke Nestleder / vararepresentant for leder
Liv Asheim Leirvik Vararepresentant
Kristina Enger (ANSA) Fast studentrepresentant
Adrian Gao (NSO) Personlig vararepresentant

Sekretærer for klagenemda

Fredrik Wie og Simen Steive

Møtedatoer for klagenemnda våren 2022.

  • Mandag 24. januar
  • Mandag 21. februar
  • Mandag 4. april
  • Mandag 25. april
  • Mandag 23. mai
  • Fredag 17. juni