Klagenemnda i Lånekassen

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt en klagenemnd som vedtak i Lånekassen kan klages inn til.

Fortolkningen og bruken av regelverket som klagenemnda gjør, er retningsgivende for Lånekassens behandling av tilsvarende saker.

Klagefrist og saksgang

Dersom Lånekassen har gjort et vedtak som du mener er feil i forhold til regelverket, kan du sende inn en skriftlig og undertegnet klage til Lånekassen. Du må klage innen tre uker etter at meldingen om vedtaket er kommet fram til deg. Du kan ikke klage på forskriftene, bare på bruken av dem.

Medlemmer i nemnda

Medlemmene blir oppnevnt for tre år om gangen, bortsett fra representantene for elever og studenter, som blir oppnevnt for ett år om gangen.

Medlem Verv
Biørn Bogstad Leder
Ida Helene Braastad Balke Nestleder / vararepresentant for leder
Arild Riege Vararepresentant
Lina Husby Nygård (EO)  Fast elev / studentrepresentant
Jens Kristian Øvstebø (NSO) Vararepresentant for elev / studentrepresentant

Sekretær for klagenemda

Fredrik Wie

Møtedatoer for klagenemnda våren 2024

  • Mandag 29. januar
  • Mandag 26. februar
  • Mandag 15. april
  • Mandag   6. mai
  • Mandag 27. mai
  • Mandag 24. juni