Eksempler på hvor mye en lærer kan få slettet

Lånekassen har ulike ordninger for sletting av gjeld for lærere. De har ulike vilkår og ulike søknadsfrister. Ordningene kan kombineres.

På denne siden finner du eksempler på beløp som kan slettes i de enkelte ordningene og ved kombinasjoner av to eller flere ordninger. Du må lese hovedsidene for ordningene for å få fullstendig informasjon.

Ingen sletting skjer automatisk. Du må søke selv. Finn ut når og hvordan du søker ved å klikke på lenkene under. I parentes ser du hvilket kapittel i tilbakebetalingsforskriften som omtaler ordningen.

Husk - du sparer mer enn du får slettet

Husk også at du slipper å betale renter på det beløpet du får slettet. Hvor mye du sparer, er avhengig av hvor mye du får slettet, hvor høy renten er, og tiden du bruker på nedbetalingen.

Eksempel 1 – hele Norge

Er du ingeniør eller har en mastergrad i realfag eller fremmedspråk, og deretter fullfører praktisk pedagogisk utdanning (PPU), kan du få slettet 50 000 kroner av studielånet.

 • Dette er sletting av gjeld etter kapittel 10 i forskriften om tilbakebetaling. Dette må du søke om rett etter at du har fullført utdanningen.

Eksempel 2 – hele Norge

Tar du femårig grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 eller lektorutdanning 8-13 på normert tid, og arbeider som grunnskolelærer eller som lektor i videregående opplæring hvor som helst i Norge i tre av de første seks årene etter at du har fullført utdanningen, kan du få slettet 51 000 kroner.

 • Dette er sletting av gjeld etter kapittel 11 i forskriften om tilbakebetaling. Dette må du søke om rett etter at du har jobbet i tre år som lærer.

Eksempel 3 – hele Norge

Tar du femårig grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 på normert tid, og arbeider som grunnskolelærer hvor som helst i Norge i tre av de første seks årene etter at du har fullført utdanningen, kan du få slettet 106 000 kroner.

 • Dette er sletting av gjeld etter kapittel 11 i forskriften om tilbakebetaling. Du søker om  dette rett etter at du har jobbet i tre år som lærer.

Eksempel 4 – hele Norge

Tar du femårig grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 på normert tid og har realfag eller fremmedspråk som ditt masteremne/spesialisering, eller du har minst 60 studiepoeng i samisk eller kvensk språk som en del av grunnskolelærerutdanningen, og du deretter jobber som grunnskolelærer hvor som helst i Norge i tre år, kan du få slettet til sammen 156 000 kroner.    

 • 50 000 kroner kan slettes etter kap. 10. Dette må du søke om rett etter at du har fullført utdanningen.
 • 106 000 kroner kan slettes etter kapittel 11. Dette må du søke om rett etter at du har jobbet i tre år som lærer.

Eksempel 5 – Nord-Norge utenfor tiltakssonen*

Tar du femårig grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 på normert tid, og deretter jobber som grunnskolelærer i Nord-Norge i tre år, kan du få slettet til sammen 161 000 kroner. Utdanningen kan du ta hvor som helst i Norge.

 • 106 000 kroner kan slettes på grunnlag av fullført grunnskolelærerutdanning på normert tid (kap. 11)
 • 55 000 kroner kan slettes på grunnlag av at du jobber som lærer i Nordland, Troms eller Finnmark i opptjeningsperioden (kap. 11)
 • Dette søker du om samlet etter at opptjeningsperioden er fullført.

Eksempel 6 – Finnmark og Nord-Troms (tiltakssonen)*

Kombinerer du flere ordninger, kan du få slettet 361 000 kroner. For å få maksimalt beløp, må du ta femårig grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 på normert tid, ta realfag eller fremmedspråk som ditt masteremne/spesialisering eller ha minst 60 studiepoeng i samisk eller kvensk språk som en del av utdanningen, og deretter jobbe som grunnskolelærer i Finnmark eller Nord-Troms i tre år. Fortsetter du å bo og jobbe som grunnskolelærer der, kan det slettes ytterligere 50 000 hvert år. Utdanningen kan du ta hvor som helst i Norge.

 • 50 000 kroner kan slettes etter kapittel 10, og dette må du søke om rett etter at du har fullført utdanningen.
 • 106 000 kroner kan slettes på grunnlag av fullført grunnskolelærerutdanning på normert tid. Dette søker du om etter at opptjeningsperioden er fullført.
 • 55 000 kroner kan slettes på grunnlag av at du jobber som lærer i Nordland,  Troms eller Finnmark i opptjeningsperioden (kap. 11). Dette søker du om etter at opptjeningsperioden er fullført.
 • 150 000 kroner  (50 000 kroner x tre år) kan slettes etter kapittel 9 fordi du arbeider som kvalifisert lærer i grunnskolen i tiltakssonen. Dette søker du om hvert år etter fullført opptjeningsperiode.

Forklaring til eksemplene

Det er en forutsetning i alle eksemplene under at selve lånet ditt (uten renter) er minst så stort som beløpet du kan få slettet.

*) Med Nord-Norge menes fylkene Nordland, Troms og Finnmark.  Med tiltakssonen menes alle kommunene i Finnmark og disse kommunene i Troms: Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Karlsøy.