Avbryte fastrenteavtale

Du kan avslutte fastrenteavtalen mellom den 10. og den 17. annenhver måned.

Avtalen om fast rente kan sies opp i de samme periodene du kan søke om fast rente. Du sier opp ved å logge deg inn på Dine sider og fylle ut et skjema.

Kostnader ved å avbryte avtalen om fast rente

Når du avslutter fastrenteavtalen din, beregner vi rentetap/rentegevinst av det. Det betyr at du kan få mer eller mindre i gjeld, avhengig av avtalen du har og hvilke renter som gjelder nå. Du kan se hvor mye det eventuelt vil koste å avbryte fastrenteavtalen på Dine sider under «avbryt avtale om fast rente». Les mer om rentetap og rentegevinst.

Du kan si opp avtalen om fast rente seks ganger i året

Du kan avslutte fastrenteavtalen mellom den 10. og 17. annenhver måned:

  • 10–17. februar
  • 10–17. april
  • 10–17. juni
  • 10–17. august
  • 10–17. oktober
  • 10–17. desember

Søkeperiodene for å avslutte fastrenteavtalen er de samme som for å inngå nye fastrenteavtaler.

Du må vente i to måneder med å inngå en ny avtale om fast rente etter å ha avbrutt

Når du avslutter en fastrenteavtale, er du forpliktet til å ha flytende rente i minst to måneder, før du kan binde renten på nytt. Du kan ikke gå ut av en fastrenteavtale og inn i en ny fastrenteavtale i den samme søknadsperioden. Dersom du først avslutter og deretter søker om en ny fastrenteavtale ved neste anledning, vil du i praksis få tre måneder med flytende rente.

Du kan heller ikke avslutte en eksisterende fastrenteavtale dersom du allerede har inngått en ny avtale om fast rente. Du kan avslutte den nye fastrenteavtalen i neste søknadsperiode.

Avbryt avtale om fast rente