Gebyrer og forsinkelsesrenter

Hvis du ikke betaler regningen i tide, kan du få purregebyrer og forsinkelsesrenter. Får du regningen på papir, må du også betale et fakturagebyr.

Gebyrer i Lånekassen

Lånekassen har følgende gebyrer:

  • Purregebyr – første purring: 280 kroner
  • Purregebyr – andre purring: 490 kroner
  • Gebyr for regning på papir: 18 kroner per regning

Gebyrer som ikke er betalt, blir lagt til på neste regning.

Størrelsen på gebyrene er fastsatt i Lånekassens forskrifter og er politisk bestemt.

Hva er gjeldende forsinkelsesrente?

Forsinkelsesrenten blir fastsatt to ganger i året av Finansdepartementet. Den følger styringsrenten til Norges bank med et påslag på 8 prosentpoeng. Hvis styringsrenten er på 2 prosent, blir altså forsinkelsesrenten satt til 10 prosent. Se regjeringens nettside for å se hva forsinkelsesrenten er nå.

Så mye koster forsinkelsesrentene deg

Betaler du regningen for sent, beregner vi forsinkelsesrenter på det beløpet du skulle ha betalt. Renten blir lagt til beløpet fra den første dagen etter forfallsdato, og fram til du betaler regningen din. Forsinkelsesrentene kommer i tillegg til purregebyret.

Hvis du har et terminbeløp på 2500 kroner, vil det med 12,5 % i forsinkelsesrente bli lagt til 85 øre i forsinkelsesrenter per dag per terminbeløp. Fram til lånet ditt blir sagt opp, har det blitt lagt til ca. 160 kroner totalt i forsinkelsesrenter.

Dersom lånet ditt blir sagt opp, vil det etter oppsigelsen løpe forsinkelsesrenter på hele gjelden din. Har du for eksempel en gjeld på 410 000 kroner, vil en måned med forsinkelsesrenter utgjøre nesten 4300 kroner.