Rentetap og rentegevinst

Hvis du betaler inn ekstra eller bryter avtalen om fastrente, beregner vi om Lånekassen tjener eller taper renteinntekter på det og trekker fra eller legger til beløpet på lånet ditt.

Hva er rentetap/rentegevinst?

Rentetap eller rentegevinst kalles også underkurs/overkurs og er en beregning av om Lånekassen tjener eller taper penger i renteinntekter på at du betaler ned gjelden din raskere eller avbryter fastrenteavtalen.

Når du inngår en avtale om fast rente, forplikter du deg til å følge en fastsatt nedbetalingsplan i hele perioden du har fast rente. Hvis du velger å betale ned lånet raskere eller avbryter fastrenteavtalen, justerer vi gjelden din slik at du verken tjener eller taper penger på det. 

Hvordan beregner vi rentetap eller rentegevinst?

Renten på fastrenteavtalen din sammenliknes med renten på nye avtaler med like lang løpetid som det er igjen av bindingstiden for avtalen din. Dersom resten av bindingstiden er ulik løpetiden for nye avtaler (3, 5 og 10 år), bruker vi en rentesats som passer best mulig. Hvis du for eksempel har fire år igjen av fastrenteavtalen, legger vi til grunn en rentesats som er gjennomsnittet av en ny 3-årsavtale og en ny 5-årsavtale.

Hvis fastrenteavtalen din har en høyere rente enn nye avtaler, taper Lånekassen renteinntekter på at du betaler raskere eller bryter avtalen. Beløpet Lånekassen taper blir lagt til på gjelden din.

Hvis fastrenteavtalen din har lavere rente enn tilsvarende nye avtaler, tjener Lånekassen renteinntekter på at du betaler raskere eller bryter avtalen. Da blir det tilsvarende beløpet slettet fra gjelden din.

I hvilke tilfeller beregner Lånekassen rentetap og rentegevinst?

Vi beregner rentetap/rentegevinst når du ikke følger den fastsatte betalingsplanen ved å betale ekstra eller ved å avbryte avtalen om fast rente.

Vi regner det som ekstra innbetaling hvis du

  • betaler mer enn du skal på regningen
  • betaler ned på lånet ditt uten at du har fått en regning
  • innfrir lånet (betaler ned hele gjelden på én gang

Avtalen om fast rente blir brutt hvis du

  • sier opp avtalen selv, ved å søke om det på Dine sider
  • får støtte fra oss til ny utdanning
  • misligholder lånet ditt og gjelden blir overført til Statens innkrevingssentral