Sletting av gjeld for grunnskolelærere i Finnmark og Nord-Troms

Sist oppdatert: 27.12.2019
Fra høsten 2018 kan grunnskolelærere i Finnmark og utvalgte kommuner i Nord-Troms få slettet inntil 20 000 kroner i året av studielånet sitt.

Ordningen omfatter deg som

  • er lærer i Finnmark eller Nord-Troms (Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Karlsøy).
  • oppfyller kompetansekravene etter opplæringsloven § 10-1.
  • har vært yrkesaktiv i minst 50 prosent undervisningsstilling i grunnskolen i tolv sammenhengende måneder.

Sammenslåingen av Troms og Finnmark endrer ikke reglene for sletting av gjeld

Fra 2020 er Finnmark og Troms slått sammen til det nye fylket Troms og Finnmark, men dette endrer ikke ordningen for sletting av gjeld. For å få slettet gjeld etter denne ordningen, må du fortsatt bo i det som tidligere var regionen Finnmark eller de utvalgte kommunene i Nord-Troms.

Målet er økt rekruttering av grunnskolelærere

Hensikten med ordningen er å styrke rekrutteringen av kvalifiserte grunnskolelærere lengst nord i landet. Ordningen fungerer slik at du først må jobbe som grunnskolelærer i Finnmark eller Nord-Troms i ett år. Deretter kan du få slettet studielån dersom du søker om det.

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema L, og send det til Lånekassen, Postboks 450 Alnabru, 0614 Oslo.

Søknadsfrist

Du må søke innen tre måneder etter at du har jobbet som lærer i ett år (opptjeningsperiode). Det tidligste tidspunktet vi regner opptjening fra er 1. august 2017.

Du kan ha rett til å få slettet mer gjeld

Denne ordningen kommer i tillegg til den eksisterende ordningen for sletting av gjeld for yrkesaktive i Finnmark og Nord-Troms. Du vil dermed ha mulighet til å få slettet inntil 45 000 kroner i året av studielånet.

Midlertidig ordning

Ordningen er midlertidig og skal etter planen avvikles i 2022. Bakgrunnen for dette er at den skal avløses av en annen ordning for sletting av gjeld for lærere.