Slik fastsettes renten i Lånekassen

Sist oppdatert: 06.05.2020
Renten i Lånekassen er markedsstyrt og baseres på beregninger fra Finanstilsynet. Studielånsrenten fastsettes seks ganger i året.

Når du er ferdig med utdanningen, blir det lagt til renter på lånet ditt. Dette skjer dagen etter den perioden du har fått støtte til fulltidsutdanning for (støtteperioden) tar slutt.Så lenge du får penger fra Lånekassen til fulltidsutdanning, er studielånet rentefritt.

Renten er markedsstyrt

Stortinget har bestemt at renten på studielånet skal være markedsstyrt. Både flytende og fast rente blir fastsatt annenhver måned.

Rentene i Lånekassen blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet. Dette gjennomsnittet kalles basisrenten. Fra basisrenten blir det trukket 0,15 prosentpoeng. Dette beregningsgrunnlaget gjelder både flytende og fast rente i Lånekassen.

Det er Finanstilsynet som observerer utviklingen av boliglånsrentene og fastsetter rentesatsene i Lånekassen. Modellen baserer seg på data som bankene er forpliktet å rapportere inn til Finansportalen. Finansportalen er en nettjeneste fra Forbrukerrådet som presenterer bank-, forsikrings- og investeringstilbud fra banker og forsikringsselskaper.

Boliglånstilbudene som blir brukt i utregningen av rentene i Lånekassen, er standard annuitetslån på 1 500 000 kroner, innenfor 50 prosent sikkerhet (det vil si at boligverdien må være på minst tre millioner kroner). Avdragstiden er satt til 30 år, og låntakeren er 45 år. Lånetilbudene må være tilgjengelig over hele landet, og det må ikke være krav om å kjøpe tilleggstjenester for å få dette lånet.

Fast eller flytende rente

Når du er ferdig med å studere, vil du automatisk få flytende rente på lånet ditt. Du kan også velge fast rente. Når du er ferdig med fastrenteperioden din, går du automatisk over til flytende rente. 

Mer om fastsetting av studielånsrenten

Flytende og fast rente er basert på observasjoner av boliglånstilbud med flytende og fast rente som er rapportert inn til Finansportalen. Studielånsrenten blir fastsatt seks ganger i året.

Fastsettingen av faste renter for 3, 5 eller 10 år er basert på observasjoner av priser på boliglån med fast rente i henholdsvis 3, 5 eller 10 år.

Observasjonsperiode

Observasjonsperioden for flytende rente er to måneder, med to måneders opphold før renten trår i kraft. For fast rente er observasjonsperioden på én måned, med én måneds opphold før virkedato. For eksempel vil flytende rente for juli og august vil være basert på observasjonene for mars og april. Fast rente fra 1. juli vil være basert på observasjoner i mai.

Åpenhetsbrev

Finansdepartementet har skrevet et åpenhetsbrev om beregning av renten på lån i Lånekassen. Brevet er en detaljert utredning om hvordan rentene blir fastsatt, med blant annet formlene som brukes i renteberegningen.

Last ned åpenhetsbrevet her [pdf].

Utregninger

Effektiv rente

Effektiv rente skal synliggjøre alle kostnadene ved et lån, altså både renter og gebyrer. Nominell rente er den rentesatsen lånet til enhver tid har. 

Det er vanlig å regne effektiv rente fra den dagen lånet blir utbetalt. For lån i Lånekassen vil den effektive renten bli lavere enn den nominelle renten, siden lånet er rentefritt i utdanningstiden.

Regner vi effektiv rente fra den dagen lånet blir satt rentebærende, blir den effektive renten høyere enn den nominelle renten, siden du må betale renter, renters renter og gebyrer. Bruker du e-faktura eller avtalegiro, vil det være svært liten forskjell på nominell og effektiv rente.