Utvida stipend til skolepengar i utlandet

Nokre lærestader i utlandet gir rett til utvida stipend dersom du må betale mykje i skolepengar.

Har du begynt på ei utdanning med rett til utvida stipend, får du utvida stipend til du er ferdig med utdanninga.

Under ser du den fullstendige lista som gjeld for studieåret 2022–2023. For dette studieåret er det gjort store endringar i lista (kvalifiseringslista) over lærestader som gir rett til utvida stipend. Denne lista er laga av Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir).

les også

Ny liste over universitet som gir rett til utvida stipend i 2023-2024

Australia (6)

 • Australian National University
 • Monash University
 • University of New South Wales (UNSW)
 • University of Melbourne
 • University of Queensland
 • University of Sydney

Belgia (2)

 • Ghent University
 • KU Leuven

Canada (3)

 • McGill University
 • University of British Columbia
 • University of Toronto

Frankrike (3)

 • Université Paris-Saclay
 • Université PSL
 • Sorbonne University

Japan (2)

 • Kyoto University
 • University of Tokyo

Kina, inkludert Hong Kong (7)

 • Tsinghua University
 • Peking University
 • Zhejiang University
 • Fudan University
 • Schanghai Jiao Tong University
 • University of sciens and tecnology of Kina
 • University of Hong Kong

Nederland (3)

 • Leiden University
 • University of Groningen
 • Utrecht University

Singapore (2)

 • Nanyang Technological University
 • National University of Singapore

Storbritannia (8)

 • Imperial College London
 • King's College London
 • University College London (UCL)
 • University of Bristol
 • University of Cambridge
 • University of Edinburgh
 • University of Manchester
 • University of Oxford

Sveits (3)

 • Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPLF)
 • Swiss Federal Institute of Technology Zurichv (ETH)
 • University of Zurich

Tyskland (3)

 • Heidelberg University
 • Technical University Munich
 • University of Munich (LMU)

USA (33)

 • Boston University
 • California Institute of Technology
 • Carnegie Mellon University
 • Columbia University
 • Cornell University
 • Duke University
 • Georgia Institute of Technology
 • Harvard University
 • Johns Hopkins University
 • Massachusetts Institute of Technology (MIT)
 • New York University
 • Northwestern University
 • Princeton University
 • Stanford University
 • University of California, Berkeley
 • University of California, Davis
 • University of California, Irvine
 • University of California, Los Angeles
 • University of California, San Diego
 • University of California, Santa Barbara
 • University of Chicago
 • University of Illinois at Urbana-Champaign
 • University of Maryland, College Park
 • University of Michigan-Ann Arbor
 • University of Minnesota, Twin Cities
 • University of North Carolina at Chapel Hill
 • University of Pennsylvania
 • University of Southern California
 • University of Texas at Austin
 • University of Washington
 • University of Wisconsin - Madison
 • Washington University in St. Louis
 • Yale University

Ingen eigen søknad

Når du sender søknad om lån og stipend, vurderer vi om du har rett til utvida stipend til skolepengar.

Vil du sjå kor mykje du kan få i lån og stipend kan du fylle ut skjemaet øvst på denne sida.

Les meir

Informasjon om kvalifiseringslista på sida til Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (diku.no)

Kvalifiseringsliste for studieåret 2021-2022