Søknad om lån og stipend til enkeltemne utanfor Norden

Dette søker du om

I søknaden søker du om basislån, reisestøtte og eventuelt skolepengestøtte. Du kan velje å søke om stipend, og då får du berre stipenddelen av skolepengestøtta og reisestøtta, i tillegg til den delen av basislånet som kan bli gjort om til stipend

Søknaden gjeld også for andre stipend og lån som berre nokre har krav på. Dette er barnestipend, tilleggslån, språkstipend, flyktningstipend og stipend til spesielt tilrettelagd ingeniør- og økonomiutdanning i Frankrike og Tyskland.

Det er eigne søknader for foreldrestipend og for tilleggsstipend ved nedsett funksjonsevne.

Dokumentasjon

Etter at du har søkt må du sende dokumentasjon til oss. Du må sende eit endeleg opptaksbrev frå lærestaden som viser kva for fag du skal ta. Talet credits/ECTS per fag, og kva for nivå faga er på, må også komme fram av opptaksbrevet.

I land der kvart enkelt studieprogram må godkjennast (for eksempel Frankrike og Spania), må det også framkomme kva for gradsutdanning faga du skal ta er henta frå.

Du må også sende inn dokumentasjon på kor mykje du skal betale i skolepengar, og at du har oppnådd generell studiekompetanse i Noreg.

Du kan laste den opp på Dine sider på lanekassen.no eller sende den i posten.

Behandlingstid

Du får svar, eller beskjed om status for søknaden, innan 24 timar.

Søknaden er ikkje synleg på Dine sider med éin gong, men så lenge du har fått kvittering, har vi fått søknaden din. På Dine sider får du også informasjon om anslått behandlingstid for søknaden din.

Søk om lån og stipend

No kan du søke om lån og stipend for 2024–2025.

Fristen for førre studieår, 2023–2024, gjekk ut 15. mars 2024. Dersom utdanninga di begynte etter 1. mars 2024, kan du framleis søke om stipend og lån. Fristen er innan studieåret er ferdig.