Får du penger fra Lånekassen?

For deg som tar videregående opplæring for voksne eller forberedende opplæring for voksne og fyller 21 år eller mer i løpet av det kalenderåret skoleåret starter.

Stipendet kan bli et lån hvis du

 • jobber og tjener mye penger
 • får mye penger fra Nav
 • ikke blir ferdig med videregående eller forberedende opplæring for voksne

Jeg jobber og har inntekt

Hvis du får stipend fra Lånekassen, må du vite dette: Stipendet kan bli et lån hvis du jobber mye eller får penger fra Nav. 

Hvis du tjener mer enn 214 213  kroner i 2024, kan deler av stipendet bli til lån som du må betale tilbake. Hvis du får penger fra Lånekassen i sju måneder eller mindre i løpet av et kalenderår, er grensen 535 532 kroner.

Vi ser på inntekten hele året, selv om du bare får penger fra Lånekassen deler av året.

Husk at hvis du har søkt om lån i tillegg til stipend, må du uansett betale tilbake lånet.

Eksempler: 

 • Du får penger fra Lånekassen både våren og høsten 2024 (hele kalenderåret). Du jobber, og tjener 250 000 dette året. Dette er over grensen. Du får ikke fullt stipend, men noe lån. 
 • Du får penger fra Lånekassen bare høsten 2024 (halve kalenderåret). Du jobber og tjener 500 000 kroner dette året. Dette er under grensen, og du får fullt stipend.

Jeg får penger fra Nav

Hvis du får mer enn 114 617 kroner fra Nav i 2024, kan deler av stipendet bli til lån, som du må betale tilbake.

Får du penger fra Lånekassen i sju måneder eller mindre i løpet av et kalenderår, er grensen 321 318 kroner. Husk at hvis du har søkt om lån i tillegg til stipend, må du uansett betale tilbake lånet.

Disse stønadene kan føre til mindre stipend: 

 • Introduksjonsstønad
 • Arbeidsavklaringspenger
 • Stønad til enslig forelder/overgangsstønad
 • Uføretrygd
 • Kvalifiseringsstønad
 • Dagpenger under arbeidsledighet
 • Andre skattepliktige ytelser

Disse stønadene fører ikke til mindre stipend: 

 • barnetrygd 
 • kontantstøtte
 • sosialstønad
 • andre skattefrie ytelser 
Barnestipend:
483 359
er grensen for ektefelle/samboers inntekt

Jeg får barnestipend

Hvis du har inntekt, trygd eller formue over grensene, kan barnestipendet bli til lån. 

Hvis ektefellen eller samboeren din tjener mer enn du skrev i søknaden om stipend, kan barnestipendet bli gjort om til lån. 

Grensene for ektefelle eller samboers inntekt er 483 359 kroner i 2024. Inntekt over denne grensen kan føre til at noe av eller hele barnestipendet blir til et lån.

Fullfør utdanningen

Stipendet kan bli et lån hvis du ikke blir ferdig med utdanningen, bor hos foreldre eller har formue.

Hva hvis jeg ikke blir ferdig med videregående eller forberedende opplæring for voksne (tidligere grunnskoleopplæring)? 

Du må fullføre for få fullt stipend.

På forberedende opplæring for voksne må du møte på skolen og følge undervisningen for å fullføre.

På videregående må du bestå eksamen eller få standpunktkarakter for å fullføre. Hvis du ikke fullfører, har du et lån som du må betale tilbake.  

Jeg bor hos foreldrene mine

Hvis du bor hos foreldrene dine, vil du normalt ikke få stipend, bortsett fra hvis du har egne barn som du bor sammen med. Dette gjelder ikke hvis du har fått flyktningstipend.

Jeg har formue

Hvis du har formue over Lånekassens grenser, kan deler av stipendet bli til lån som du må betale tilbake. 

Hvor henter Lånekassen opplysningene?

Vi henter opplysninger om inntekten og formuen din (skatteoppgjør) fra Skatteetaten.

Hvis du har ektefelle eller samboer med felles barn, henter vi også opplysninger for denne personen. 

Vi får skatteoppgjøret for 2023 i løpet av sommeren/høsten 2024. Da beregner vi hvor mye stipend du hadde rett til i 2023. Vi ser på inntekten i hele kalenderåret selv om du bare har fått penger halve året. 

Lånekassen får opplysninger om bestått utdanning fra skolen eller fylkeskommunen.