Inntekt og formue

Inntekten og formuen din har ingen betydning for hvor mye lån du kan få, men er beløpene høyere enn grensene, får du mindre stipend.

VeilederInntektOgFormue

Student med briller ser på en pc-skjerm. Foto.

Behovsprøving av stipend

Har du inntekt eller formue over grensene, får du mindre stipend. Dette kalles behovsprøving.

Hva er behovsprøving?

Behovsprøving betyr at det er inntekten og formuen din som bestemmer hvor stort stipend du kan få.

Vi vurderer hvor stort stipend du kan få opp mot fastsatte grenser for inntekt og formue. Hvis inntekten eller formuen din er høyere enn grensene, har du rett til mindre stipend.

Det er ulike regler som gjelder for behovsprøving for elever på vanlig videregående skole og lærlinger, og for andre studenter, for eksempel i høyere utdanning.

Behovsprøving av stipend i videregående opplæring

Går du på vanlig videregående skole, sjekker vi inntekten til foreldrene dine hvis du søker om inntektsavhengig stipend. Foreldreinntekten har ikke noen innvirkning på utstyrsstipendet eller borteboerstipendet.

Har du egen inntekt, har den heller ikke noe å si for stipendet ditt, med mindre du har trygd eller lærlinglønn.

Behovsprøving for studenter og andre som får basislån

Hvis du ikke er elev i vanlig videregående skole, skjer behovsprøvingen først året etter at du har fått lån og stipend, når Lånekassen får opplysninger fra skatteetaten om årsinntekten og formuen din. Du får da et vedtaksbrev om omgjøring av lån til stipend, eventuelt omgjøring av stipend til lån, når vi har kontrollert inntekten og formuen din.

Har du fått stipend fordi du er flyktning, har nedsatt funksjonsevne eller har barn, blir hele eller deler av stipendet gjort om til lån hvis du har inntekt eller formue over grensene. Hvor mye av stipendet du får beholde, kommer an på hvor høyt over grensen inntekten eller formuen din er.

Inntekt og formue avgjør også hvor mye av basislånet som kan bli gjort om til stipend. Basislån er det lånet alle studenter får. I utgangspunktet kan inntil 40 prosent av basislånet bli stipend hvis du er borteboer og består eksamen. Har du inntekt eller formue over grensene, blir andelen stipend mindre.

Les mer om omgjøring av basislån

Veileder Inntektskalkulator bred

Aktuelt regelverk