Forsinkelse, avbrudd og endring i utdanningen

Hvis du stryker, avbryter eller bytter utdanning, kan det få konsekvenser for hvor mye lån og stipend du kan få.
Du kan være forsinket med inntil
60 sp
før det påvirker retten til lån og stipend

Når du stryker på eksamen

Hvis du stryker på eksamen, blir du faglig forsinket. Det kan påvirke om du har rett til lån og stipend senere, og hvor mye lån du får gjort om til stipend.

Ett års fulltidsutdanning tilsvarer 60 studiepoeng. Du kan være inntil 60 studiepoeng forsinket uten at det påvirker hvor mye lån og stipend du kan få. Er du forsinket med mer enn 60 studiepoeng, har du ikke rett til lån og stipend. Men dersom det er spesielle grunner til at du ble forsinket, kan du likevel ha rett til støtte.

Hvor mye lån som blir gjort om til stipend, er også knyttet til om du består. Stryker du på én eller flere eksamener, får du ikke gjort om lån til stipend for fagene du ikke bestod. Men dersom du kan ta igjen forsinkelsen innen fire år, får du likevel omgjøring til stipend.

Les mer om forsinkelse
Hender holder åpen bok. Foto.

Når du slutter før du er ferdig

Hvis du avbryter studiene du har fått lån og stipend for å ta, er det viktig at du gir oss beskjed.

Hvis du ikke lenger er student, har du heller ikke krav på lån og stipend. Du må derfor gi oss beskjed om at du har sluttet, slik at vi kan stoppe utbetalingen så fort som mulig. Må du slutte fordi du ble syk, kan du ha krav på sykestipend.

Du blir forsinket hvis du har fått lån eller stipend til en utdanning du ikke består. Det kan føre til at du ikke får lån og stipend senere.

Logg inn for å melde fra om avbrudd

Når du bytter til flere eller færre fag

Dersom du bestemmer deg for å ta flere eller færre studiepoeng i løpet av semesteret, kan du ha krav på mer eller mindre lån og stipend. Du må straks melde fra til oss om det.

Når du bytter lærested

Hvis du bytter lærested etter at du har søkt om stipend og lån, må du sende oss en ny søknad. Det gjelder selv om du allerede har fått svar på søknaden din og får penger.

Aktuelt regelverk