Tidlegare grenser for inntekt og formue

 

2021

2020

2019

2018

Inntektsgrense ved støtte heile året

195295

188509

182575

177257

Inntektsgrense ved støtte i sju månader eller mindre

488236

471270

456436

443142

Formuegrense for ugifte

444300

428861

415362

403264

Formuegrense for gifte/sambuar med felles barn

853315

823663

797737

774502

Grense for trygd ved støtte heile året

104494

100863

97688

94843

Grense for trygd ved støtte i sju månader eller mindre

292940

282761

273861

265884

Grense for ektefelles person- og kapitalinntekt ved barnestipend

440670

425357

411968

399969