Tidlegare grenser for inntekt og formue

 

2023

2022

2021

2020

Inntektsgrense ved støtte heile året

205 579

199 591

195 295

188 509

Inntektsgrense ved støtte i sju månader eller mindre

513 946

498 977

488 236

471 270

Formuegrense for ugifte

467 697

454 075

444 300

428 861

Formuegrense for gifte/sambuar med felles barn

898 251

872 088

853 315

823 663

Grense for trygd ved støtte heile året

109 997

106 793

104 494

100 863

Grense for trygd ved støtte i sju månader eller mindre

308 367

299 385

292 940

282 761

Grense for ektefelles person- og kapitalinntekt ved barnestipend

463 876

450 365

440 670

425 357