Hvor lenge du kan få lån og stipend

Det er en grense for hvor lenge studenter kan få lån og stipend.

Denne grensen gjelder for utdanning du tar etter at du er ferdig med videregående opplæring du har tatt med ungdomsrett. 

Endring i reglene fra og med høsten 2021

Hvor lenge du kan få lån og stipend, avhenger av når du første gang fikk lån og stipend fra Lånekassen. 

Fra og med studieåret 2021–2022 er reglene for hvor lenge du kan få lån og stipend endret, fra antall år til antall studiepoeng. Fra og med høsten 2021 er det hvor mye utdanning du har fått lån og stipend til, målt i studiepoeng eller tilsvarende, som avgjør, og ikke hvor lenge du har fått utdanningsstøtte. Derfor kan du få lån og stipend i mer enn åtte år hvis du studerer på deltid.

Denne regelendringen har ikke tilbakevirkende kraft. Det vil si at hvis du har fått lån og stipend til deltidsutdanning tidligere enn høsten 2021, vil de periodene telles på samme måte som om du fikk støtte til fulltid.

Har du for eksempel før høsten 2021 fått lån og stipend i tre år til deltidsstudier på 50 prosent, blir det regnet som at du har brukt opp tre hele år med lån og stipend. Men de 300 studiepoengene du har igjen å få støtte til, kan du fordele over så mange år du vil. 

Lån og stipend til å ta til sammen 480 studiepoeng

Du kan få lån og stipend til å ta 480 studiepoeng. Det er det samme som åtte år med fulltidsstudier. 

Studerer du på deltid, kan du få lån og stipend til å ta utdanning i mer enn åtte år. 

Grenser for lån og stipend til folkehøgskole og grunnskoleopplæring

Du kan få utdanningsstøtte til to år på folkehøgskole. Du kan få utdanningsstøtte til fire år på grunnskoleopplæring. 

Grensene for hvor lenge du kan få lån og stipend til å ta folkehøgskole og grunnskoleopplæring er ikke en den av regelendringen som gjelder fra studieåret 2021-2022. 

Det betyr at hvis du studerer på deltid, får du likevel kun lån og stipend til fire år med grunnskoleopplæring, og to år med folkehøgskole. 


Unntak fra grensen

Hvis du er forsinket i utdanningen fordi du ble syk, fikk barn, eller fordi du har nedsatt funksjonsevne, kan du få utvidet grensen. Det betyr at du likevel kan få lån og stipend for en lengre periode enn det som tilsvarer 480 studiepoeng.

Hvis du er forsinket fordi du strøk på eksamen, kan du ikke få utvidet grensen. Du kan heller ikke få utvidet grensen hvis du har flere år igjen av utdanningen din, men har brukt opp antall studiepoeng du kan få lån og stipend til.

Omregning av årstimer og undervisningstimer

  • Ett år i videregående opplæring på studiespesialisering på fulltid er 840 årstimer. Det tilsvarer 60 studiepoeng.
  • Ett år i videregående opplæring på yrkesfag på fulltid er 980 årstimer. Det tilsvarer 60 studiepoeng.
  • Et språkkurs med en varighet på tre måneder tilsvarer 18 studiepoeng.
  • En yrkessjåførutdanning tatt på fulltid på seks uker tilsvarer ni studiepoeng.
  • Ett år med folkehøgskole vil også bli beregnet til 60 studiepoeng.
  • Ett år med grunnskoleutdanning på fulltid er 20 undervisningstimer per uke. Det tilsvarer 60 studiepoeng.