Del 4. Gjeld som er permanent overført til Statens innkrevjingssentral