Utdanningsstøtte til fagarbeidere som tar videreutdanning

Vi tilbyr et lån som senere kan bli gjort om til stipend til utvalgte fagarbeidere som tar utdanning. For å få det, må du ha fått en e-post med tilbud.

Lånet blir stipend hvis du består

1500 personer får tilbud om et lån på inntil 50 000 kroner kommende studieår, som er fra høsten 2021 til våren 2022.

Lånet blir gjort om til stipend etter du har bestått utdanningen.

Fagarbeidere kan få et ekstra lån fra Lånekassen

Tar du utdanning neste studieår, kan du få et lån for fagarbeidere fra Lånekassen

Hvorfor får jeg denne informasjonen?

Har du fått tilsendt en e-post med informasjon om videreutdanning, er det fordi du er plukket ut som én av 1 500 personer i et forsøk i regi av Kompetanse Norge, som er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Forsøket undersøker om økonomi og informasjon om utdanningsmuligheter og karriereveiledning har betydning for fagarbeideres valg av videreutdanning. Derfor får du et tilbud et lån som kan gjøres om til stipend.

SSB har trukket ut fagarbeidere til forsøket, basert på utdanningsstatistikken, og forskere fra Fafo og Frischsenteret vil evaluere resultatene. Selv om du ikke begynner på videreutdanning nå, kan du bli kontaktet av forskerne senere. Hvis du har spørsmål om selve forsøket eller gjennomføringen av det, se Kompetanse Norges nettsider.

Hva kan jeg få fra Lånekassen?

Denne støtteordningen fungerer slik at du får et lån som kan bli gjort om til stipend hvis du består eksamen. Lånet er på inntil 25 000 kroner per semester neste studieår, og det kommer i tillegg til vanlig lån og stipend fra Lånekassen. Du kan velge å søke om vanlig lån og stipend i tillegg til den ekstra støtten. Det gjør du i den samme søknaden om lån og stipend.

Hvor mye du kan få er avhengig av hvor lang utdanningen din er, altså om den går over hele studieåret (august-juni) eller kortere, og hvor stor studiebelastning du har. Hvis du studerer på deltid, blir lånet redusert i forhold til deltidsprosenten din. Det vil si at hvis du for eksempel studerer 50 prosent, kan du maksimalt få 50 prosent av støtten.

Lånet kan ikke bli gjort om til foreldrestipend hvis du får barn.

Dersom du får tilbud om å være med i forsøket i studieåret 2021-2022, vil du få tilbud om lån for fagarbeidere i dette studieåret, og ikke senere. Du kan altså bare få dette lånet i ett år. Du kan likevel fortsatt søke om vanlig lån og stipend, også etter studieåret 2021-2022, dersom du begynner på en flerårig utdanning.

Hva skal til for å få lånet?

For å få lånet, må du ta yrkesfaglig videregående opplæring, fagskoleutdanning eller høyere utdanning i Norge i studieåret 2021-2022. Utdanningen må være godkjent for utdanningsstøtte fra Lånekassen, og du må søke om å få innvilget støtte.

For å få lånet gjort om til stipend, må du bestå eksamen. Består du bare deler av utdanningen din, får du gjort om en mindre del av lånet til stipend. Fristen for å bestå utdanningen er inntil fire år frem i tid.

Du må oppfylle de generelle reglene for å ha rett til lån og stipend fra Lånekassen for å få både vanlig støtte og den ekstra støtten gjennom denne forsøksordningen. Det innebærer blant annet at du ikke kan være mer enn ett år forsinket fra tidligere utdanning, og at du ikke kan ha misligholdt tidligere studielån.

Andre ordninger for lån og stipend
Generelle vilkår for lån og stipend

Før du begynner på videreutdanning

I februar 2021 sender Lånekassen og Kompetanse Norge ut den første informasjonen om forskningsprosjektet og muligheten for å videreutdanne seg, til utvalgte fagarbeidere.

Søknadsfrist for videregående opplæring. Dette er fristen for å søke om skoleplass på videregående skole, hvis du planlegger utdanning på videregående nivå.

Dette er fristen for å søke studieplass til høyere utdanning, og de fleste fagskoleutdanninger. Vær oppmerksom på at noen fagskoleutdanninger har andre søknadsfrister. Les mer om søknadsfrister på utdanning.no.

Lånekassen sender tilbud om lån for fagarbeidere i en egen e-post. Bruk lenken i e-posten til å søke om stipend og lån. Det er en fordel å søke så fort du kan etter du har fått tilbudet, for å sikre at søknaden din blir behandlet så tidlig som mulig.

E-posten inneholder også et skjema du må fylle ut og sende inn med søknaden. Det må du gjøre for å få lånet. Hvis du ønsker det, kan du søke om vanlig lån og stipend i samme søknad.

Når søknaden din blir godkjent, får du mer informasjon om utbetaling og status for omgjøring til stipend når du logger inn på Dine sider.

Underveis i utdanningen

Dette forutsetter at søknaden din er ferdig behandlet, og at de andre vilkårene for utbetaling er oppfylt. Vilkårene er at du er meldt opp til eksamen, har signert avtalen om støtte og at skolen din har meldt fra at du har møtt opp til undervisning (eventuelt har betalt semesteravgift).

Lån og stipend blir utbetalt den 15. hver måned etter den første utbetalingen.

Den samme fristen gjelder deg som bare skal søke om ekstra støtte til fagarbeidere.

Den samme fristen gjelder deg som bare skal søke om ekstra støtte til fagarbeidere.

Du får årets siste utbetaling 15. mai, hvis du bare har søkt om den  lån for fagarbeidere, eller hvis du tar utdanning på videregående nivå.

Du får årets siste utbetaling 15. juni hvis du tar fagskoleutdanning eller høyere utdanning, og har fått vanlig utdanningsstøtte i tillegg til lån for fagarbeidere.

Etter utdanningen

Lånekassen får informasjon om du har bestått eksamen. Du trenger ikke å sende inn noe selv for å bekrefte at du har bestått, vi får informasjonen direkte fra skolen din.

Hvis du har bestått, gjør vi om lånet ditt til stipend. Du får et vedtaksbrev fra oss når vi har gjort om lånet, og dette får du beskjed om på e-post.

Du får en betalingsplan med informasjon om tilbakebetaling av studielånet ditt hvis du har tatt opp vanlig lån i tillegg, eller hvis du ikke fikk gjort om alt til stipend.

Hvis du har tatt opp vanlig lån i tillegg til lån for fagarbeidere fagarbeidere, blir deler av det vanlige lånet gjort om til stipend. Les mer om krav og vilkår for omgjøring.

Regelverk