Klage

Hvis du mener at Lånekassen har gjort et vedtak som er feil, kan du klage på vedtaket. Du må klage innen tre uker etter du fikk vedtaket.

Å klage betyr at du er uenig i det vedtaket Lånekassen har gjort, og krever et annet resultat. Klagen må være skriftlig.

Hvem kan klage?

Det er som hovedregel bare du som kan klage på et vedtak som gjelder deg. Ønsker du at andre skal klage på dine vegne, må du gi en fullmakt til dette. Bruker du en advokat, trenger du ikke gi fullmakt i tillegg. Hvis du er under 18 år, kan forelderen/vergen din klage på dine vegne.

Dette kan du klage på

Du kan klage på det som kalles et enkeltvedtak. Hvis du søker om noe, for eksempel stipend og lån, gjør Lånekassen et enkeltvedtak. Enkeltvedtaket er altså det svaret du får på søknaden din. Dersom du er uenig i dette vedtaket/svaret, kan du klage.

Du kan ikke klage på det regelverket som gjelder for Lånekassen. Dette reglementet blir fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

Slik sender du en klage

Du må klage skriftlig. For å sende klagen må du logge inn på lanekassen.no, velge kategorien «Finn svar eller send e-post» i menyen, og sende e-post fra denne siden.

Du må skrive hvilket vedtak du klager på, og forklare hva du mener er feil. Det er ikke et krav at du begrunner klagen din, men det er en fordel at du gjør det. Hvis du skal sende dokumentasjon sammen med klagen, må du velge «Send inn dokumentasjon» i menyen etter du har sendt e-post med klagen din.

Du kan også sende klagen som et brev. Da er det viktig at du skriver enten kundenummeret ditt, eller fødselsnummeret ditt (11 siffer) i brevet. Du må også signere brevet.

Når bør du legge ved dokumentasjon?

Det er ikke et krav at du legger ved dokumentasjon når du klager. Men hvis du har opplysninger du mener har betydning for saken din, er det viktig at du sender disse sammen med klagen din.

Noen eksempler på dokumentasjon som kan ha betydning for saken din:

  • legeattester
  • lønnsslipper
  • vitnemål
  • dokumentasjon på ytelser fra Nav

Dette skjer når du klager

Når du sender klagen, vil en saksbehandler se på saken din på nytt. Du får et skriftlig svar med en begrunnelse når saksbehandleren har ferdigbehandlet saken din.

Hvis du ikke får medhold, kan du velge å klage saken videre. Du må gi Lånekassen skriftlig beskjed om at du ønsker å opprettholde klagen innen tre uker etter at du er kjent med resultatet. Saken din vil da bli sendt til klagenemnda.

Opprettholde klage – sak hos klagenemnda

Hvis du velger å klage videre, blir saken din sendt til klagenemnda.

Klagenemnda får alle dokumentene i saken.

Klagenemnda er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet og har blant annet representanter fra elev- og studentorganisasjonene. Nemnda møtes om lag en gang i måneden. Det kan ta litt tid før saken din blir behandlet i nemnda.

Avgjørelsene i klagenemnda er endelige. Du kan ikke klage videre etter dette. Hvis du fortsatt mener at vedtaket er feil, kan du henvende deg til Sivilombudet.