Klage

Hvis du mener at Lånekassen har gjort et vedtak som er feil, kan du klage på vedtaket. Du må klage innen tre uker etter at du fikk dette vedtaket.

Å klage betyr at du er uenig i det vedtaket Lånekassen har gjort, og krever et annet resultat. Klagen må være skriftlig.

Hvem kan klage?

For å klage må du være part i den saken du skal klage på, eller på annen måte ha rettslig klageinteresse i et vedtak som er gjort.

Eksempler på hvem som kan klage er søkeren selv, søkerens advokat, eller forsørgere til søkere under 18 år. Andre kan klage på vegne av søkeren dersom de har fullmakt fra søkeren til å gjøre det.

Dette kan du klage på

Du kan klage på det som kalles et enkeltvedtak. Dersom du søker om noe, for eksempel stipend og lån, gjør Lånekassen et enkeltvedtak. Enkeltvedtaket er altså det svaret du får på søknaden din. Dersom du er uenig i dette vedtaket/svaret, kan du klage.

Du kan ikke klage på det regelverket som gjelder for Lånekassen. Dette reglementet blir fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

Hvordan klage

Du må klage skriftlig. Du kan enten sende oss et brev, eller du kan sende en e-post med klagen fra Dine sider.

Dersom du sender oss brev, er det viktig at du husker å skrive enten kundenummeret ditt eller fødselsnummeret ditt (11 siffer) i brevet. Husk å signere brevet.

Du må vise til hvilket vedtak du klager på, og forklare hva du mener er feil.

Det er ikke et krav at du begrunner klagen din, men det er en fordel at du gjør det.

Har du nye opplysninger?

Når du klager, ser Lånekassen på saken din på nytt. Det er ikke et krav at du legger ved dokumentasjon når du klager. Men dersom du har opplysninger du mener har betydning for saken din, er det viktig at du sender disse sammen med klagen din.

Noen eksempler på dokumentasjon som kan ha betydning for saken din:

  • Legeattester
  • Lønnsslipper
  • Vitnemål
  • Dokumentasjon på ytelser fra Nav

Dette skjer når du klager

Når du sender inn klagen, vil en saksbehandler se på saken din på nytt. Du får et skriftlig svar med en begrunnelse når saksbehandleren har ferdigbehandlet saken din.

Dersom du ikke får medhold, kan du velge å klage saken videre. Du må gi Lånekassen skriftlig beskjed om at du ønsker å opprettholde klagen, innen tre uker etter at du er kjent med resultatet. Saken din vil da bli oversendt til klagenemnda.

Opprettholde klage – sak hos klagenemnda

Dersom du velger å klage videre, blir saken din oversendt til klagenemnda.

Klagenemnda får oversendt alle dokumentene i saken.

Klagenemnda er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet og har blant annet representanter fra elev- og studentorganisasjonene. Nemnda møtes om lag en gang i måneden. Det kan ta litt tid før saken din blir behandlet i nemnda.

Avgjørelsene i klagenemnda er endelige. Du kan ikke klage videre etter dette. Dersom du fortsatt mener at vedtaket er feil, kan du henvende deg til Sivilombudsmannen.