Slutt på ekstra koronautsettelser

Publisert: 15.12.2022
Fra januar er det slutt på koronatiltaket med ekstra betalingsutsettelser i Lånekassen. Antall utsettelser økte betydelig under pandemien.

Alle som betaler på studielånet, kan i utgangspunktet utsette regningen 36 ganger, noe som tilsvarer tre år. Som ett av flere koronatiltak for Lånekassens kunder har tilbakebetalere siden mars 2020 kunnet utsette betalingen uten å bruke av kvoten på 36 utsettelser. Fra 1. januar 2023 avsluttes koronatiltaket, som betyr at kundene igjen må bruke av den ordinære kvoten om de utsetter betalingen.

Over 1,4 millioner regninger utsatt i 2022

Mange har benyttet muligheten til å utsette Lånekasse-regningen under pandemien. Samlet er oppunder 4 millioner regninger utsatt siden mars 2020, mot 2,4 millioner de tre årene før. Over 1,4 millioner Lånekasse-regninger er blitt utsatt i 2022, mot 830 000 i 2019.

– Tiltaket ble innført på grunn av forventet høyere arbeidsledighet under pandemien. For 2022 kan økte renter og høyere priser også ha bidratt til at mange har valgt å utsette betalingen, sier Anette Bjerke, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

19 000 kunder har utsatt alle innbetalingene til Lånekassen siden pandemiens start. Det betyr at de ikke har betalt ned på studiegjelden sin siden mars 2020.

– Vi sender i disse dager ut de første regningene som har betalingsfrist i januar, mange av kundene vil da få en utgift de ikke har betalt på en stund. Det er imidlertid viktig å være klar over at vi har ordninger som kan hjelpe hvis du er i en vanskelig økonomisk situasjon, sier Bjerke.

Færre purringer og færre oppsagte lån

En effekt av tiltaket med ekstra utsettelser under pandemien, er at færre av kundene får purringer og færre får lånet sitt sagt opp og overført til Statens innkrevingssentral fordi de ikke betaler.

– Det er bra at kundene benytter muligheten for betalingsutsettelse hvis de har problemer med å betale, i stedet for å risikere forsinkelsesrenter og så videre. Det er også viktig å vite at det er mulig å få slettet renter eller gjeld i spesielle situasjoner.

– Betalingsutsettelse er en fin ordning, som bør brukes når det er nødvendig. Men husk at når du utsetter betalingen, må du betale mer renter totalt og terminbeløpet for de resterende terminene blir litt høyere, sier Bjerke.

Kan du ikke betale regningen?

Lånekassen har også andre ordninger for de som sliter med å betale. I tillegg til betalingsutsettelse, kan man ved lav inntekt få slettet renter på lånet.
Kunder som ikke betaler studielånet og heller ikke søker om utsettelser, vil etter hvert få lånet sitt oppsagt og overført til Statens innkrevingssentral.

Les mer om betalingsutsettelse på Lånekassens nettsider.

Vi sender i disse dager ut de første regningene som har betalingsfrist i januar, mange av kundene vil da få en utgift de ikke har betalt på en stund.
Anette Bjerke
Kommunikasjonsdirektør i Lånekassen