Studielånsrentene fortsetter å øke

Publisert: 09.08.2023
Rentene i Lånekassen stiger ytterligere fra 1. september. Samtidig øker antallet purringer, antall studielån som går til inkasso og bruken av betalingsutsettelser blant Lånekassens kunder.

1. september stiger alle Lånekassens renter ytterligere, og blir de høyeste på mange år. Ikke siden april 2009 har flytende rente på studielånet vært høyere. Sist fastrentene var høyere, var i oktober 2008 for treårsrenten og i mai 2011 for tiårsrenten.

Fastrentene som gjelder fra 1. september, vil være:

  • 4,879 prosent for tre års bindingstid (øker med 0,613 prosentpoeng)
  • 4,755 prosent for fem års bindingstid (øker med 0,595 prosentpoeng)
  • 4,583 prosent for ti års bindingstid (øker med 0,442 prosentpoeng)

Flytende rente, som i dag er 3,668 prosent, øker til 3,948 prosent fra 1. september.

Rentene i Lånekassen er markedsstyrte, og blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet.

Kunder som ønsker å binde renten, kan gjør det i perioden 10.–17. august. De søker om fastrente på lanekassen.no.

Flere har betalingsproblemer

Samtidig som rentene har økt jevnt det siste året, opplever Lånekassen nå at flere av kundene får problemer med å betale regningene sine. Antall purringer øker, og flere får lånet oppsagt og overført til Statens innkrevingssentral. I tillegg velger stadig flere å benytte seg av muligheten til å utsette betalingen.

– Samlet sett sier dette oss at flere har betalingsproblemer, og det er vanskelige økonomiske tider for mange. Det er en utvikling vi følger med på, sier Kjetil Moen, administrerende direktør i Lånekassen.

Over 1 million utsatte regninger så langt i år

Hvis du ikke kan betale regningen fra Lånekassen, finnes det ordninger som kan hjelpe. Du kan utsette betalingen din opptil 36 ganger, tilsvarende tre år, i løpet av nedbetalingstiden. I tillegg kan du ha rett til å få slettet renter på lånet ditt hvis du er i en situasjon som gjør at du har lav inntekt.

Med koronapandemien ble ordningen med betalingsutsettelse utvidet, og kundene kunne utsette uten å bruke av den ordinære kvoten. Antall utsettelser og antall kunder som valgte å utsette, økte betydelig. I 2022 ble 1,4 millioner Lånekasse-regninger utsatt, mot 832 000 i hele 2019, det siste året før pandemien. Så langt i 2023 er 1,1 millioner Lånekasse-regninger utsatt. Dette er det høyeste noen gang, og omtrent 24 000 flere enn på samme tid i fjor (tall per 1. august).

Dyrt å ikke betale

Hvis du ikke betaler regningen, og heller ikke søker om å utsette betalingen, blir det fort dyrt. Lånekassens purregebyrer er høye, og hvis lånet blir oppsagt og overført til inkasso, vil det bli lagt til forsinkelsesrenter på hele gjelden.

– Vi ser dessverre en økning i antall kunder som ikke greier å betale regningene sine og som til slutt får lånet sitt sagt opp og overført til Statens innkrevingssentral, sier Moen.
I årets seks første måneder ble 11 200 studielån sagt opp, mot 8 800 i samme periode i fjor. Det er en økning på 27 prosent.

– Studielånet er et lån med gunstige betingelser, men det kan bli dyrt om du ikke betaler tilbake. Vi ser at en god del av de som får lånet oppsagt, ikke har brukt opp utsettelsene sine. Gå inn på nettsidene våre, og se hvilke muligheter som finnes om du har problemer med å betale. Det er viktig å unngå at regningene går til inkasso, sier Moen.


Les om betalingsutsettelse på lanekassen.no her.
Les om fastsettelse av Lånekassens renter og følg med på renteutviklingen her.

Administrerende direktør, Kjetil Moen. Foto.