Lånekassen gir ekstra støtte til voksne som vil studere

Publisert: 15.04.2021
Er du voksen og vurderer å videreutdanne deg? Lånekassen tilbyr støtte til både unge og eldre studenter – og alle over 30 år kan få et tilleggslån. Fra kommende studieår blir det også enda mer fleksibelt å være deltidsstudent.

I dag går fristen for å søke studieplass gjennom Samordna opptak ut. De fleste som skal søke om studieplass, er unge heltidsstudenter. Men også flere voksne, med jobb, barn og bolig, velger å ta utdanning igjen – enten de ønsker å bygge på kompetanse de allerede har eller vil endre karrierevei. I tillegg til at voksne kan søke om samme stipend og lån som andre studenter (som basislån, lån til skolepenger og barnestipend), har Lånekassen flere nye ordninger som er spesielt egnet for voksne som er i arbeid.

– Undersøkelser viser at økonomi er en av årsakene til at mange ikke videreutdanner seg i voksen alder. Det er derfor viktig med gode ordninger for denne målgruppen gjennom Lånekassen. De første nye ordningene kom i fjor høst, og fra kommende studieår blir det enda bedre vilkår for de som vil studere deltid, sier Anette Bjerke, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

20 000 studenter over 30 år fikk tilleggslån

Blant ordningene som kom høsten 2020, var mulighet for tilleggslån for alle over 30 år og støtte til dem som også studerer mindre enn 50 prosent deltid. Tilleggslånet er inneværende studieår på inntil 100 000 kroner i studieåret, men inntil 200 000 kroner hvis det søkes over flere år. Cirka 20 000 studenter over 30 år har fått tilleggslån dette studieåret, mens rundt 4 000 har fått støtte til utdanning på deltid lavere enn 50 prosent. Om lag en tredjedel av disse valgte studier med 33 prosent av fulltidsutdanning.

– Nå har vi bare hatt disse nye ordningene i ett studieår, så det er for tidlig å se tydelige effekter. Det blir spennende å se om større fleksibilitet til deltid og tilleggslån til alle over 30 år, på sikt får flere til å velge å satse på utdanning, enten det er å fullføre videregående opplæring eller søke universitet, høgskole eller fagskole, sier Bjerke.

Lettere å være deltidsstudent

Fra kommende høst endres også regelen om at studenter kan få lån og stipend i maks åtte år, uavhengig av om de har studert på deltid eller fulltid. Den nye grensen er 480 studiepoeng. Det er det samme som fulltidsstudier i åtte år. På den måten kan deltidsstudenter få lån og stipend over lengre tid enn åtte år. For eksempel kan en som velger å studere 50 prosent deltid, få lån og stipend fra Lånekassen i 16 år.

Fra starten av mai kan studenter søke om lån og stipend for neste studieår. Du må ha fått bekreftet studieplass før du kan søke om støtte fra Lånekassen.

For full oversikt over hvor mye du kan få i stipend og lån fra Lånekassen, se lanekassen.no her.

Fakta:

Høsten 2020 kom følgende ordninger for voksne gjennom Lånekassen:

  • Tilleggslån til studenter over 30 år på opptil 100 000 kroner for hvert studieår og 200 000 kroner totalt (sats inneværende studieår).
  • Tilleggslån for de som er 18 år eller eldre og har barn under 16 år på inntil 50 000 kr per studieår og 100 000 kroner totalt (sats inneværende studieår).
  • Mulighet til å søke om lån til man er 50 år uten at beløpet reduseres, mot 45 år tidligere. I tillegg heves aldersgrensen for når lånet må være tilbakebetalt fra 65 til 70 år.
  • Kravet om at en må studere minst 50 prosent av en fulltidsutdannelse for å få støtte, fjernes. Det betyr at man også kan få støtte om man for eksempel studerer 20 prosent ved siden av jobb.

Endring fra høsten 2021:

  • Regelen om at studenter kan få lån og stipend i maks åtte år, uavhengig av om de har studert på deltid eller fulltid, endres. Alle studenter kan få lån og stipend til en utdanning som tilsvarer åtte år på fulltid, men at de selv velger hvordan de vil disponere tidsrammen. Det betyr at de som f.eks. velger å studere 50 prosent deltid, kan få lån og stipend fra Lånekassen i 16 år.
Anette Bjerke, kommunikasjonsdirektør. Foto
Anette Bjerke
Kommunikasjonsdirektør i Lånekassen