Stipend og lån til voksne studenter

Publisert: 15.04.2021
Lånekassen har tradisjonelt vært best tilpasset den unge fulltidsstudenten. Men stadig flere tar utdanning i voksen alder, og Lånekassen har fått på plass nye ordninger som er mer tilpasset voksne. Se hva du som voksen student kan få fra Lånekassen.

Basislån og skolepenger

I likhet med alle andre studenter, kan voksne studenter søke om basislån. I studieåret 2021–2022 er basislånet 126 357 kroner. De kan også søke om lån til skolepenger. Maksimalt lån til skolepenger til ett år er 68 136 kroner.

Studenter med barn, kan i tillegg få ekstra stipend og lån (som tilleggslån og barnestipend, se under).


Tilleggslån og støtte til lavere deltidsprosent

I fjor høst kom det flere nye ordninger som er spesielt tilpasset voksne studenter, blant annet tilbud om tilleggslån til alle som er over 30 år:

  • Er du 30 år eller eldre og skal ta høyere utdanning, kan du som fulltidsstudent ha rett på et tilleggslån på opptil 102 300 kroner for hvert studieår og 204 600 kroner totalt.
    Hvis du tar færre studiepoeng, får du tilbud om å låne et mindre beløp.
  • Er du 18 år eller eldre og har barn under 16 år, kan du få tilleggslån på inntil 51 150 kr per studieår og 102 300 kroner totalt. Dette tilleggslånet kan ikke kombineres med tilleggslån for dem over 30 år. Hvis du har rett på begge, er det reglene for tilleggslån for dem over 30 år som gjelder.
  • Du kan nå søke om lån til du er 50 år uten at beløpet reduseres, mot 45 år tidligere. I tillegg heves aldersgrensen for når lånet må være tilbakebetalt fra 65 til 70 år.
  • Kravet om at en må studere minst 50 prosent av en fulltidsutdannelse for å få støtte, fjernes. Det betyr at man også kan få støtte om man for eksempel studerer 20 prosent ved siden av jobb.

Fra kommende høst endres også regelen om at studenter kan få lån og stipend i maks åtte år, uavhengig av om de har studert på deltid eller fulltid. Alle studenter kan få lån og stipend til en utdanning som tilsvarer åtte år på fulltid, men de kan selv velge hvordan de vil disponere tidsrammen. Det betyr at de som f.eks. velger å studere 50 prosent deltid, kan få lån og stipend fra Lånekassen i 16 år.

Eksempel på hvor mye du kan få i studieåret 2021–2022

Er du 30 år eller eldre, kan du søke om basislån på 126 357 kroner og tilleggslån på inntil 102 300 kroner. Som fulltidsstudent vil du da kunne få til sammen 228 657 kroner for ett studieår. Du kan også søke om lån til skolepenger. I tillegg kan du ha rett til barnestipend hvis du har barn under 16 år.

Som fulltidsstudent har du også rett til 1 790 kroner i stipend per barn per måned. Beløpet justeres hvis du studerer på deltid, men vær klar over at forutsetningen for å få barnestipendet er at ikke du selv eller ektefellen din har for høy inntekt eller formue. Inntektsgrensen er for tiden 199 591 kroner for deg og 450 365 kroner for en eventuell ektefelle..

Voksen student