Informasjon om flyktningstipend på flere språk

Publisert: 26.01.2021
Flyktninger kan få flyktningstipend fra Lånekassen i en begrenset periode. Jo raskere de kommer i opplæring, jo lengre tid kan de få stipendet. Informasjon finnes nå på arabisk, somali, tigrinja og farsi, i tillegg til norsk og engelsk.

Flyktninger som har fått beskyttelse, og som ikke mottar introduksjonsstønad, kan få flyktningstipend fra Lånekassen til grunnskole eller videregående opplæring i maksimum tre år. For å få maksimal tid med flyktningstipend, er det viktig at de kommer i gang med utdanningen innen tre år etter at de fikk beskyttelse. Får de barn eller må ta grunnskole, kan retten «forskyves» i inntil to år.

Får pengene som stipend

De som får flyktningstipend, får alle pengene som stipend, bortsett fra tilleggslån og eventuelt lån til skolepenger. Beløpet de får, vil variere etter hvilken situasjon de er i. For en voksen uten annen inntekt eller stønad, er beløpet rundt 11 000 kroner i måneden. De som forsørger barn, kan ha rett til mer.

Flyktningstipendet gjelder kun grunnskole og videregående opplæring, men flyktninger som vil ta fagskole, høgskole eller universitet, kan få stipend og lån til dette på samme vilkår som norske statsborgere.

Når kan flyktningen søke?

Eleven kan søke om flyktningstipend for neste skoleår når hun eller han har fått skoleplass. Det er ikke en egen søknad om flyktningstipend. Det er den vanlige søknaden om stipend og lån som skal brukes.

Det er mulig å søke om flyktningstipend eller andre stipend/lån for våren 2021 fram til 15. mars 2021.

Informasjon på flere språk

Du finner mer informasjon og kan laste ned brosjyrer på ulike språk her:

Stipend og lån til flyktninger – arabisk, somali, tigrinja og farsi, engelsk, norsk
Stipend og lån til utenlandsk statsborger – arabisk, somali, tigrinja, farsi, fransk, spansk, engelsk, norsk

I løpet av vinteren 2021 vil det også bli laget en film om flyktningstipendet på ulike språk. Denne vil bli tilgjengelig på Lånekassens nettsider.

Student med hijab. Foto.