Når kommer pengene?

Den første utbetalingen hvert semester starter etter at vi har fått alle opplysningene vi trenger. Resten av studieåret får du lån og stipend rundt den 15. hver måned.

Når søknaden er godkjent

Er søknaden din om lån og stipend godkjent, må du gjøre en del ting før du får pengene. Vi kan ikke starte den første utbetalingen før du har gjort alt det du skal.

Du må:

  • signere avtale om lån og stipend med BankID
  • oppgi et gyldig kontonummer på Dine sider/din profil

Er du under 18 år, må en forelder eller verge signere avtale om støtte. Logg inn for  foreldresignering.

Hvilke andre oppgaver du må gjøre for å få pengene utbetalt, bestemmes ut fra hvilken type skole du går på.

Universitet og høgskole

Er du student på offentlig universitet og høgskole i Norge, må du:

  • betale semesteravgift til lærestedet
  • melde deg opp til fag og undervisning på lærestedet

Universitetet eller høgskolen gir oss i Lånekassen beskjed når du både har meldt deg opp til fag og har betalt semesteravgift. Det kan ta litt tid fra du har betalt til vi får beskjed om det fra lærestedet.

Privat høgskole

Studenter ved de fleste private høgskoler må signere kontrakt med lærestedet. Lånekassen får melding fra skolen din når kontrakten er signert. Undersøk gjerne hva som gjelder ved ditt lærested.

Videregående skole, folkehøgskole eller fagskole

Går du på videregående skole, folkehøgskole, fagskole eller andre læresteder som ikke er nevnt over, får du penger når skolen har registrert at du har møtt opp ved skolestart. Det kan ta litt tid fra du har møtt opp til vi får beskjed om det fra skolen din.

Nettundervisning

Tar du nettundervisning, må lærestedet ditt bekrefte frammøte når du har begynt å studere. Det er individuelt fra lærested til lærested hva de anser som oppstart. Undersøk gjerne hva som gjelder ved ditt lærested.

Den første utbetalingen i semesteret

Tidspunktet for den første utbetalingen hvert semester varierer ut fra hvor du studerer, og når vi får inn alle opplysningene vi trenger.

Studerer du i Norge er den første mulige utbetalingsdatoen som regel 5. januar i vårsemesteret og 5. august i høstsemesteret. 

Hvis ikke alt er klart den 5., sjekker vi fortløpende om du har gjort alle oppgavene dine og betaler ut penger den datoen alt er klart. Da kan det gå to til tre dager til du får penger på kontoen din.

Går du på en skole der skolen må bekrefte at du har møtt opp, som videregående skole eller folkehøgskole? Da får du utbetalt penger først etter at du har møtt opp.

De fleste som studerer i utlandet, får penger tidligst i begynnelsen av juli.

Studerer du i Australia, New Zealand eller Sør-Afrika, får du penger tidligst i begynnelsen av juni.

Utbetaling i løpet av studieåret

Stipend og lån blir utbetalt den 15. hver måned. Er den 15. en hverdag, kan du regne med å få pengene denne dagen.

Er den 15. en helgedag eller helligdag, kommer utbetalingen tidligere.

Når på dagen pengene er på kontoen, er avhengig av banken din.

Studerer du i utlandet, får du en utbetaling i starten av hvert semester. Hvilken måned du får pengene blir bestemt av hvilket land du studerer i. Logg inn for å se når du kan få penger utbetalt.

 

Vi utbetaler lån og stipend fortløpende

Før du får penger, må søknaden din være godkjent og du må ha oppfylt vilkårene for utbetaling. Noen søknader har lang behandlingstid.

Slik fungerer utbetaling av lån og stipend

Den første utbetalingen i semesteret får du først når du har gjort alt du skal. Resten av semesteret er utbetalingsdatoen den 15.

Pengene kommer på konto til den 15. hver måned

Studenter i Norge får et større beløp i august og i januar, enn i de andre månedene i studieåret. Etter at du har fått den første utbetalingen for semesteret, får du pengene automatisk. Du får de senest den 15. de andre månedene. Studerer du i utlandet får du pengene i juni/juli og i desember.

Det tar tid fra vi overfører pengene til du får dem

Hvis du har logget inn på lanekassen.no og det står at pengene er overført, betyr det at vi har sendt pengene til banken din. Da kan det ta 2 til 3 dager før du har pengene på kontoen din. Hvilket klokkeslett på dagen akkurat du får pengene inn på kontoen din, er avhengig av hvilken bank du har.

Antall måneder i året du kan få lån og stipend

De fleste som tar høyere utdanning i hele studieåret får utbetalt lån og stipend i 11 måneder i året, fra august til og med juni.

Det er likevel noen unntak. Studerer du på deltid eller går på folkehøgskole, får du utbetalt penger fra august til mai. Det samme gjelder for elever på videregående og i grunnskoleopplæring.

Sjekk når du får penger på konto

Få oversikt på Dine sider

På Dine sider ser du hva som gjenstår før du får pengene. Du kan også se vedtaket ditt om hvor mye du får hver måned i lån og stipend

Sjekk statusen for dine utbetalinger