Søknad om sletting av gjeld ufør

Når kan du søke?

Vent med å søke til du har fått vedtak om uføretrygd.

Dokumentasjon

Som dokumentasjon til søknaden må du sende inn vedtaksbrev frå Nav som viser uføregraden din.

Dersom du får barnetillegg for barn over 16 år må du legge ved dokumentasjon frå Nav, forsikringsselskap eller andre som viser kor mykje du får.

Behandlingstid

Når vi har sett på søknaden og sjekka at vi har den nødvendige dokumentasjonen, får du eit foreløpig svar frå oss i posten.

Vi kan først ferdigbehandle søknaden din når fastsettinga (likninga) for det året du søkte, er klar.

I mellomtida sender vi ikkje rekningar.

Send søknaden i posten

Send inn søknaden til
Lånekassen
Postboks 450 Alnabru
0614 Oslo

Du kan ikkje sende inn søknaden elektronisk, sidan den inneheld sensitive personopplysningar.

Last ned søknad