Inntektsgrenser for sletting av renter

Legg merke til at det i somme situasjonar er nok at søkjaren si eiga inntekt er under ei viss grense, mens det i andre situasjonar i tillegg er krav til at den samla inntekta til familien er under ei viss grense.

2024

Årsak Eiga inntekt per år Familien si samla inntekt per år
Fulltidsutdanning Inga grense Inga grense
Deltidsutdanning
Tillitsverv
Erasmus+
Sjukdom
Arbeidsavklaringspengar
Registrert arbeidsløyse
Førstegongsteneste/elev ved militær skole
403 782 kr +17 904 per barn som er 16 år eller yngre Inga grense
Omsorgsarbeid
Fødsel og adopsjon
403 782 kr +17 904 per barn som er 16 år eller yngre 660 978 kr + 35 836 kr for kvart barn, til og med det året barnet fyller 16 år.

Låg inntekt ved fulltidsarbeid i minst 12 månader i strekk

Du kan få sletta renter for opptil 36 månader til saman etter denne årsaka.

Frivillig ulønna arbeid gir ikkje rett til sletting av renter.

Gjennomsnittleg bruttoinntekt for søknadsperioden må vere 19 605 kroner per måned eller lågare.

Du kan ikkje ha hatt årsinntekt større enn 403 782 kr +17 904 per barn som er 16 år eller yngre.

 

Soning i minst 12 månader i strekk

Gjennomsnittleg bruttoinntekt for søknadsperioden må vere 19 605 kroner per månad eller lågare.

Du kan ikkje ha hatt årsinntekt større enn 403 782 kr +17 904 per barn som er 16 år eller yngre.

660 978 kr + 35 836 kr for kvart barn, til og med det året barnet fyller 16 år.

Tabell: Antall månader med rett til sletting av renter, etter årsinntekt:

Person- og kapitalinntekt i 2024 Månader med rett til sletting av renter
403 782 1
397 116 2
390 447 3
383 777 4
377 109 5
370 439 6
363 772 7
357 104 8
350 433 9
343 765 10
337 094 11
330 428 12

Dersom du har barn øker inntektsgrensa med 17 904 kroner for hvert barn som er 16 år eller yngre.

2023

Årsak Eiga inntekt per år Familien si samla inntekt per år
Fulltidsutdanning Inga grense Inga grense
Deltidsutdanning
Tillitsverv
Erasmus+
Sjukdom
Arbeidsavklaringspengar
Registrert arbeidsløyse
Førstegongsteneste/elev ved militær skole
384 921 kr +17 068 per barn som er 16 år eller yngre Inga grense
Omsorgsarbeid
Fødsel og adopsjon
384 921 kr +17 068 per barn som er 16 år eller yngre 630 103 kr + 34 162 kr for kvart barn, til og med det året barnet fyller 16 år.

Låg inntekt ved fulltidsarbeid i minst 12 månader i strekk

Du kan få sletta renter for opptil 36 månader til saman etter denne årsaka.

Frivillig ulønna arbeid gir ikkje rett til sletting av renter.

Gjennomsnittleg bruttoinntekt for søknadsperioden må vere 18 689 kroner per månad eller lågare.

Du kan ikkje ha hatt årsinntekt større enn 384 921 kr +17 068 per barn som er 16 år eller yngre.

 

630 103 kr + 34 162 kr for kvart barn, til og med det året barnet fyller 16 år.

 

Soning i minst 12 månader i strekk

 

Gjennomsnittleg bruttoinntekt for søknadsperioden må vere 18 689 kroner per månad eller lågare.

Du kan ikkje ha hatt årsinntekt større enn 384 921 kr +17 068 per barn som er 16 år eller yngre.

 

630 103 kr + 34 162 kr for kvart barn, til og med det året barnet fyller 16 år.

Tabell: Antall månader med rett til sletting av renter, etter årsinntekt:

Person- og kapitalinntekt i 2023 Månader med rett til sletting av renter
384 921 1
378 566 2
372 209 3
365 850 4
359 494 5
353 135 6
346 780 7
340 423 8
334 064 9
327 707 10
321 348 11
314 993 12

Dersom du har barn, aukar inntektsgrensa med 17 068 kroner for kvart barn som er 16 år eller yngre.

2022

Årsak Eiga inntekt Familien si samla inntekt
Fulltidsutdanning Inga grense Inga grense
Deltidsutdanning
Tillitsverv
Erasmus+
Sjukdom
Arbeidsavklaringspengar
Registrert arbeidsløyse
Førstegongsteneste/elev ved militær skole
369 406 (+16 380 per barn som er 16 år eller yngre) Ingen grense
Omsorgsarbeid
Fødsel og adopsjon
369 406 (+16 380 per barn som er 16 år eller yngre) 604 705 kr + 32 785 kr for kvart barn, til og med det året barnet fyller 16 år.
Låg inntekt ved fulltidsarbeid
Soning
Årsinntekt: 369 406 (+16 380 per barn som er 16 år eller yngre)

Gjennomsnittleg bruttoinntekt for søknadsperioden: 17 936 per månad
604 705 kr + 32 785 kr for kvart barn, til og med det året barnet fyller 16 år.

Tabell: Antall måneder med rett til sletting av renter, etter årsinntekt

Person- og kapitalinntekt i 2022 Månader med rett til sletting av renter
369 406 1
363 307 2
357 206 3
351 104 4
345 004 5
338 901 6
332 802 7
326 702 8
320 599 9
314 498 10
308 395 11
302 297 12

Dersom du har barn aukar inntektsgrensa med 16 380 kroner for kvart barn som er 16 år eller yngre.

2021

Årsak Eiga inntekt Familien si samla inntekt
Fulltidsutdanning Inga grense Inga grense
Deltidsutdanning
Tillitsverv
Erasmus+
Sjukdom
Arbeidsavklaringspengar
Registrert arbeidsløyse
Førstegongsteneste/elev ved militær skole
358 647 (+15 903 per barn som er 16 år eller yngre) Ingen grense
Omsorgsarbeid
Fødsel og adopsjon
358 647 (+15 903 per barn som er 16 år eller yngre) 587 092 kr + 31 830 kr for kvart barn, til og med det året barnet fyller 16 år.
Låg inntekt ved fulltidsarbeid
Soning
Årsinntekt: 358 647 (+15 903 per barn som er 16 år eller yngre)

Gjennomsnittleg bruttoinntekt for periode du søker for: 17 414 per månad
587 092 kr + 31 830 kr for kvart barn, til og med det året barnet fyller 16 år.

Tabell: Tal på månader med rett til sletting av renter, etter årsinntekt

Person- og kapitalinntekt i 2021 Månader med rett til sletting av renter
358 647 1
352 725 2
346 802 3
340 878 4
334 955 5
329 030 6
323 109 7
317 186 8
311 261 9
305 338 10
299 413 11
293 492 12

Dersom du har barn aukar inntektsgrensa med 15 903 kroner for kvart barn som er 16 år eller yngre.

2020

Årsak Eiga inntekt Familien si samla inntekt
Fulltidsutdanning Inga grense Inga grense
Deltidsutdanning
Tillitsverv
Erasmus+
Sjukdom
Arbeidsavklaringspengar
Registrert arbeidsløyse
Førstegongsteneste/elev ved militær skole
350 927 (+15 561 per barn som er 16 år eller yngre) Ingen grense
Omsorgsarbeid
Fødsel og adopsjon
350 927 (+15 561 per barn som er 16 år eller yngre) 574 454 kr + 31 145 kr for kvart barn, til og med det året barnet fyller 16 år.
Låg inntekt ved fulltidsarbeid
Soning
Årsinntekt: 350 927 (+15 561 per barn som er 16 år eller yngre)

Gjennomsnittleg bruttoinntekt for periode du søker for: 17 039 per månad
574 454 kr + 31 145 kr for kvart barn, til og med det året barnet fyller 16 år.

Tabell: Tal på månader med rett til sletting av renter, etter årsinntekt

Person- og kapitalinntekt i 2020 Månader med rett til sletting av renter
350 927 1
345 132 2
339 337 3
333 540 4
327 745 5
321 947 6
316 154 7
310 358 8
304 561 9
298 765 10
292 968 11
287 174 12

Dersom du har barn aukar inntektsgrensa med 15 561 kroner for kvart barn som er 16 år eller yngre.

2019

Årsak Eiga inntekt Familien si samla inntekt
Fulltidsutdanning Inga grense Inga grense
Deltidsutdanning
Tillitsverv
Erasmus+
Sjukdom
Arbeidsavklaringspengar
Registrert arbeidsløyse
Førstegongsteneste/elev ved militær skole
338 733 (+15 020 per barn som er 16 år eller yngre) Ingen grense
Omsorgsarbeid
Fødsel og adopsjon
338 733 (+15 020 per barn som er 16 år eller yngre) 554 492 kr + 30 063 kr for kvart barn, til og med det året barnet fyller 16 år.
Låg inntekt ved fulltidsarbeid
Soning
Årsinntekt: 338 733 (+15 020 per barn som er 16 år eller yngre)

Gjennomsnittleg bruttoinntekt for søknadsperioden: 16 447 kr per månad
554 492 kr + 30 063 kr for kvart  barn, til og med det året barnet fyller 16 år.

Tabell: Tal på månader med rett til sletting av renter, etter årsinntekt

Person- og kapitalinntekt i 2019 Månader med rett til sletting av renter
338 733 1
333 139 2
327 545 3
321 950 4
316 356 5
310 760 6
305 168 7
299 573 8
293 978 9
288 383 10
282 788 11
277 195 12

Dersom du har barn aukar inntektsgrensa med 15 020 kroner for kvart barn som er 16 år eller yngre.

2018

Årsak Eiga inntekt Familien si samla inntekt
Fulltidsutdanning Inga grense Inga grense
Deltidsutdanning
Tillitsverv
Erasmus+
Sjukdom
Arbeidsavklaringspengar
Registrert arbeidsløyse
Førstegongsteneste/elev ved militær skole
328 071 (+14 547 per barn som er 16 år eller yngre) Ingen grense
Omsorgsarbeid
Fødsel og adopsjon
328 071 (+14 547 per barn som er 16 år eller yngre) 537 038 kr + 29 117 kr for kvart barn, til og med det året barnet fyller 16 år.
Låg inntekt ved fulltidsarbeid
Soning
Årsinntekt: 328 071 (+14 547 per barn som er 16 år eller yngre)

Gjennomsnittleg bruttoinntekt for søknadsperioden: 15 929 kr per månad
537 038 kr + 29 117 kr for kvart barn, til og med det året barnet fyller 16 år.

Tabell: Tal på månader med rett til sletting av renter, etter årsinntekt

Person- og kapitalinntekt i 2018 Månader med rett til sletting av renter
328 071 1
322 653 2
317 235 3
311 816 4
306 398 5
300 978 6
295 562 7
290 143 8
284 724 9
279 306 10
273 887 11
268 470 12

Dersom du har barn aukar inntektsgrensa med 14 547 kroner for kvart barn som er 16 år eller yngre.