Hvor mye kan jeg få til utdanning i Norge 2020-2021?

Sist oppdatert: 04.05.2020
Her finner du en oversikt over de vanligste typene lån og stipend for deg som går på høyskole eller universitet, med satsene for undervisningsåret 2020–2021.

Dette gjelder også deg som tar andre typer utdanning i Norge, f.eks. fagskoleutdanning, folkehøgskoleutdanning, grunnskole- og videregående opplæring for voksne.

Type lån

Totalt lån i året Lån som kan bli stipend*
Basislån (i 11 måneder) 123 519 49 408
Skolepengelån 66 604

*Les mer om omgjøring av lån til stipend.

Fulltidsstudenter som tar høyere utdanning eller fagskoleutdanning kan få utbetalt lån og stipend i 11 måneder av året. Alle andre får utbetalt lån og stipend 10 måneder i året.

Har du barn?

Hvis du har barn født i 2005 eller senere som du bor sammen med, kan du få inntil 1 750 kroner i måneden per barn i barnestipend (forsørgerstipend).

Fra og med 2020–2021 kan du også få et tilleggslån på inntil 50 000 kroner i året hvis du har barn født i 2005 eller senere som du bor sammen med.

Tilleggslån for deg som er over 30 år

Hvis du er over 30 år og tar universitets- eller høgskoleutdanning, eller fagskoleutdanning, kan du få et tilleggslån. Dette lånet er på inntil 100 000 kroner i året, og du kan søke om det i tillegg til andre lån og stipend.

Studerer du på deltid?

Du får lån og stipend ut fra nøyaktig hvor mange studiepoeng du planlegger å ta. Tar du for eksempel 15 studiepoeng per semester, får du halvparten av beløpene som står i tabellen over.

Når kan jeg søke?

Du kan søke om lån og stipend for studieåret 2020–2021 i begynnelsen av mai.