Sletting av gjeld for noen lærerutdanninger

Sist oppdatert: 27.12.2019
Låntakere som fullfører lærerutdanninger innen realfag, fremmedspråk, samisk eller kvensk kan få slettet inntil 50 000 kroner av studielånet.

Realfag og fremmedspråk

Du kan bare få slettet gjeld når spesialiseringen din er i realfag eller fremmedspråk, ikke hvis fagene er en øvrig del av masterprogrammet. Disse programmene gir rett til å få slettet gjeld:

 • integrert masterprogram i lærerutdanning med realfag eller fremmedspråk
  (bortsett fra nordisk/norsk)
 • toårig fagdidaktisk masterprogram for lærere i realfag eller fremmedspråk
  (bortsett fra nordisk/norsk)
 • praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), dersom du tidligere har fullført mastergrad eller hovedfag i biologi, fysikk, geofag, informasjonsteknologi, kjemi, matematikk, teknologiske fag / sivilingeniørutdanning eller fremmedspråk (bortsett fra nordisk/norsk)
 • praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), dersom du tidligere har fullført ingeniørutdanning

Samisk eller kvensk

Ordningen gjelder deg som fullfører 60 studiepoeng eller mer i samisk eller kvensk språk som del av følgende utdanninger:

 • Samisk grunnskolelærerutdanning (Samisk høgskole)
 • Samisk barnehagelærerutdanning (Samisk høgskole)
 • 60 studiepoeng samisk eller kvensk språk som del av grunnskolelærerutdanning
 • 60 studiepoeng samisk eller kvensk som en del av lektorutdanning

Ordningen omfatter også låntakere som tar disse utdanningene:  

 • 60 studiepoeng samisk eller kvensk språk dersom du tidligere har fullført praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
 • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) dersom du tidligere har avlagt 60 studiepoeng i samisk eller kvensk språk
 • 60 studiepoeng samisk eller kvensk språk dersom du tidligere har fullført barnehagelærerutdanning
 • Fullført barnehagelærerutdanning dersom du tidligere har avlagt 60 studiepoeng samisk eller kvensk språk

Hvis du fyller vilkårene over, kan du få slettet gjeld med opptil 50 000 kroner. Hvis du har lavere gjeld enn 50 000 kroner, vil du få slettet resten av lånet ditt. 

Du kan lese mer om sletting av gjeld for enkelte lærerutdanninger i forskriften for tilbakebetaling.

Slik søker du om å få slettet gjeld

Du må selv søke om å få slettet gjelden din. Du må sende et brev til oss der du oppgir hvilke utdanninger du har tatt, og skriver at du søker om å få slettet deler av gjelden din. Du må legge ved en kopi av vitnemål for utdanningene du har tatt.

Send søknaden til:
Lånekassen
Postboks 450 Alnabru
0614 Oslo

Søknaden må ha kommet inn til Lånekassen senest seks måneder etter eksamen er gjennomført, Du får et brev fra oss når gjelden er slettet. Du kan også se om du har fått slettet gjeld på Dine sider under "kontobevegelser".