Ekstra innbetaling

Sist oppdatert: 27.12.2019
Du kan betale ekstra beløp på lånet ditt hvis du ønsker det. Du betaler med samme KID-nummer som vanlig og til det samme kontonummeret.

Du kan betale ekstra på lånet når som helst. Hvis du betaler mer enn beløpet som står på regningen, regner vi det overskytende beløpet som en ekstraordinær innbetaling. Det samme gjelder hvis du betaler ekstra på lånet utenom den vanlige regningen.

Du kan betale på vanlig måte, som om du betalte en regning. KID-nummeret ditt i Lånekassen er fast og du finner det under «din profil» på Dine sider. Lånekassens kontonummer er 6345 05 08715.

Ønsker du å betale ned hele gjelden din? Les mer om å innfri lånet.

Ekstra innbetaling gir lavere fast terminbeløp

Ekstra innbetalinger går til å betale ned på det totale lånet ditt. Det fører til at du får et lavere beløp på de framtidige månedlige regningene dine. Hvis du heller ønsker å forkorte nedbetalingstiden, framfor å få lavere terminbeløp på regningen, kan du justere betalingsplanen din på Dine sider.

Merk at ekstra innbetalinger ikke er forskudd på framtidige regninger. Selv om du gjør en stor innbetaling, betyr det at du får en regning du må betale neste måned.

For deg som har fast rente

Har du fast rente, må du være oppmerksom på at vi beregner rentetap/-gevinst på lånet ditt når du betaler ekstra.

Når du inngår avtale om fast rente, inngår du samtidig en avtale om å betale ned på lånet etter en fast plan. Derfor regner vi ut om Lånekassen taper eller tjener på at du betaler ekstra. Hvis Lånekassen taper renteinntekter sammenlignet med i fastrenteavtalen, blir denne summen, altså beløpet Lånekassen taper i renteinntekter, lagt til lånet ditt. På den annen side, hvis Lånekassen får økte renteinntekter på det, blir beløpet slettet fra lånet ditt på tilsvarende måte.

Les mer om rentegevinst og rentetap ved ekstra innbetalinger.