Fravær og avbrudd

Undervisningsåret 2016–2017 - Sist oppdatert: 03.02.2017
Du har plikt til å informere Lånekassen hvis du ikke følger utdanningen som planlagt.

Dersom du har stort fravær

Skolen melder fra til oss når elever har stort fravær. Dersom du har et for stort fravær, kan vi stoppe utbetalingene til deg.

Dersom du slutter midt i skoleåret

Når du har sluttet på skolen, har du ikke rett til penger fra Lånekassen. Dersom du avbryter et skoleår, kan for mye utbetalt stipend bli gjort om til lån, og vi kan kreve at du betaler pengene tilbake straks.

Du må melde fra om endringer

Meld fra til oss dersom du

  • slutter eller tar en pause i utdanningen
  • bytter skole eller studieretning
  • flytter hjem til foreldrene dine

Du kan melde fra om endringer på Dine sider.

Hvis du ikke melder fra, eller gir feil opplysninger, kan vi gjøre om det du har fått for mye i stipend til lån, og kreve pengene tilbake. Vi kan også nekte deg mer støtte til utdanning. Les mer om ditt ansvar her.

Dersom avbrudd eller fravær skyldes sykdom

Hvis avbrudd eller fravær skyldes sykdom, kan du ha rett til å beholde støtte for en periode på inntil 4,5 måneder. Du må sende legeattest til oss. Det må framgå hvilken periode du har vært/er syk, med startdato og sluttdato. Les mer om stipend når du er syk her.