Studieprogresjon og forsinkelse

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 04.04.2019
Blir du forsinket med mer enn ett år i utdanningen, mister du retten til studiestøtte. Du kan få støtte igjen når du har hentet inn forsinkelsen som overstiger ett år.

Du er forsinket hvis du består mindre utdanning enn du har fått støtte til. Vi godtar ett års forsinkelse, til sammen 60 studiepoeng. Blir du mer enn ett år forsinket, mister du normalt retten til støtte. Har du tatt en utdanning som gir uttelling i noe annet enn studiepoeng, som årstimer eller bestått kurs (for eksempel på folkehøgskole), regner vi det om til studiepoeng.

Hvor mange studiepoeng du består, påvirker hvor mye du kan få gjort om fra lån til stipend. Hvor mye du kan få gjort om fra lån til stipend, avhenger også av hvilken type utdanning du har fått støtte til. Har du fått støtte til for eksempel en bachelorgrad som du ikke fullfører, kan du kun få gjort om lån til stipend for de studiepoengene du har bestått. Les mer om omgjøring her.

Du tar med deg forsinkelse fra tidligere

Hvis du bytter utdanning, tar du med deg forsinkelse fra tidligere. Du blir fortsatt regnet som forsinket hvis du har innfridd lånet ditt og søker ny støtte fra oss. Vi regner ikke med forsinkelse fra vanlig videregående opplæring.

Jeg har fått avslag, hvordan kan jeg få støtte igjen?

Du må hente inn forsinkelsen som overstiger 60 studiepoeng, før du kan få mer støtte fra oss. Du kan få støtte igjen fra semesteret etter at du har hentet inn forsinkelsen. Det vil si at hvis du henter inn forsinkelse ved å bestå utdanning om høsten, kan du først få støtte igjen våren etter.

I vedtaksbrevet der du fikk avslaget ser du hvor mange studiepoeng eller tilsvarende du må hente inn før du kan få ny støtte. På Dine sider finner du en oversikt over eksamensresultatene vi har registrert på deg.

Sykdom, fødsel eller nedsatt funksjonsevne

Hvis du har blitt forsinket i utdanningen på grunn av sykdom, fødsel eller nedsatt funksjonsevne, kan du få støtte selv om du er mer enn 60 studiepoeng forsinket.

Du må dokumentere at hele eller deler av forsinkelsen skyldes en av disse grunnene. Dokumentasjonen kan for eksempel være fra lege eller annen fagperson med særlig kjennskap til din situasjon. Les mer i § 9-3 i forskriften om utdanningsstøtte.

Det finnes også andre typer støtte du kan ha rett til hvis du har blitt forsinket på grunn av en av disse årsakene:

På grunn av personvernreglene kan du ikke laste opp dokumentasjon om sykdom, nedsatt funksjonsevne eller andre særlige personopplysninger på Dine sider. Du må sende det i posten til

Lånekassen
Postboks 450 Alnabru
0614 Oslo

Husk å merke dokumentasjonen med fødsels- og personnummeret ditt eller kundenummeret i Lånekassen.

Jeg skal ta konteeksamen eller utsatt eksamen

Består du konteeksamen eller utsatt eksamen i august/september, kan du sende oss en e-post fra Dine sider hvor du ber om at søknaden din blir behandlet på nytt. Du må sende inn dokumentasjon på at du har bestått en konteeksamen eller utsatt eksamen, og hvor mange studiepoeng eksamenen var på. Eksamenen må være knyttet til det foregående semesteret.

Må jeg sende inn eksamensresultatene mine?

Lånekassen får automatisk melding om hvor mange studiepoeng/årstimer du har bestått fra læresteder i Norge. Har du studert i Norge, trenger du altså ikke sende inn eksamensresultater til oss.

Hvis du har tatt et delstudium i utlandet, må du sende eksamensresultatene til ditt norske lærested, som vil rapportere disse videre til Lånekassen. Hvis du har tatt en gradsutdanning i utlandet, må du selv sende inn eksamensresultatene til Lånekassen.

Eksempel på forsinkelse hvis du tar annen utdanning (for eksempel fagskole)

Du har fått studiestøtte til toårig fagskole som er normert til 120 studiepoeng. Nå skal du søke om ny støtte til ny utdanning. Lånekassen har fått eksamensresultatene fra det tidligere lærestedet ditt og registrert at du bare har bestått 50 studiepoeng, ikke 120. Dermed er du 70 studiepoeng forsinket fra tidligere utdanning, altså 10 studiepoeng for mye til å ha rett til mer støtte. Da må du ta igjen minimum 10 studiepoeng for å ha rett til støtte fra oss igjen. Du må studere uten studiestøtte fram til du har tatt igjen forsinkelsen.

Eksempel på forsinkelse hvis du tar høyere utdanning (for eksempel universitet)

Du har fått studiestøtte til de to første årene av bachelorgraden din. Tre års fulltidsutdanning er normert til 180 studiepoeng, så etter to år skulle du ha bestått 120 studiepoeng. Lånekassen får eksamensresultatene fra lærestedet ditt og registrerer at du bare har bestått 50 studiepoeng, ikke 120. Dermed er du 70 studiepoeng forsinket, altså 10 studiepoeng for mye til å ha rett til mer støtte. Da må du ta igjen 10 studiepoeng for å ha rett til støtte fra oss igjen. Det betyr at du må studere uten studiestøtte til du har tatt igjen forsinkelsen. Da kan du søke om støtte til neste semester.