Antall år du kan få lån og stipend fra Lånekassen

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Du kan få lån og stipend til utdanning i til sammen åtte år.

Har du fått lån og stipend fra Lånekassen til høyere og annen utdanning i til sammen åtte år, har du ikke lenger rett til stipend eller lån fra oss. Du får ikke lån og stipend i mer enn åtte år selv om du er forsinket i utdanningen din. Du får heller ikke lån og stipendi mer enn åtte år selv om utdanningen din varer lengre.

Videregående opplæring med ungdomsrett er ikke regnet med i de åtte årene.

Slik teller vi

Hvert semester du får lån og stipend fra oss, teller som et halvt år. Det spiller ingen rolle om du får lån og stipend til fulltidsutdanning eller deltidsutdanning. Vi teller også semestre du har avbrutt utdanningen din. Vi teller da antall dager du fikk støtte fram til avbruddet. Et vanlig semester er 150 dager. Det betyr at dersom du avbrøt for eksempel 15.november, har du brukt 90 dager av de åtte årene (2 400 dager) du kan ha rett til støtte.

Har du fått lån og stipend til utdanning fra offentlige støtteordninger i andre land, teller dette med i de åtte årene. Det betyr at dersom du har fått lån og stipend til en treårig bachelorgrad fra for eksempel CSN i Sverige eller SU i Danrmark, har du rett til fem år med lån og stipendfra Lånekassen.

Unntak

Det er noen unntak fra denne regelen. Du kan få lån og stipend i mer enn åtte år dersom du har blitt forsinket i utdanningen din av disse årsakene:

Til folkehøgskole kan du maksimalt få støtte i to år. Tar du en ph.d.-grad i utlandet, kan du få lån og stipend fra Lånekassen i til sammen tolv år.

Eksempel

I dette eksempelet har du fått lån og stipend fra Lånekassen til hele utdanningen din.

Du har tatt  

Antall år

Folkehøgskole

1 år

Psykologi årsstudium (ikke bestått = forsinkelse)

1 år

Fysioterapi

3 år

Sum

5 år

 

Du planlegger å ta

 

Medisinutdanning

6 år

Totalt antall år med utdanning

11 år

Maksimalt antall år med lån og stipend fra Lånekassen

8 år

Antall år du må finansiere selv

3 år