Formuegrenser

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 29.05.2020
Hvor mye du har i formue avgjør hvor mye av lånet ditt som kan bli gjort om til stipend. Er formuen din høyere enn Lånekassens grenser, får du mindre i stipend.

Du mister ikke hele stipendet hvis du har formue litt over grensene, men stipendet blir redusert gradvis ut fra hvor mye formue du har. Vi ser bare på beløpene som er over grensene når vi regner ut reduksjon av stipendet. Se hvordan vi regner ut det ut her.

Bruker tall fra Skatteetaten

Vi får opplysninger om inntekten din og formue fra fastsettingen av formue- og inntektsskatt (likningen), som vi får automatisk fra Skatteetaten.

Grenser for formue

For å beholde maksimalt stipend kan du ikke ha nettoformue over disse beløpene:

Kalenderår

Enslig søker

Samlet for søker og 
ektefelle / søker og 
samboer med felles barn

2021

kr 444 300 kr 853 315

2020

kr 428 861 kr 823 663

2019

kr 415 362

kr 797 737

2018

kr 403 264

kr 774 502

2017

kr 392 662

kr 754 140

Når vi beregner hvor mye av stipendet ditt som blir redusert, regner vi først ut differansen mellom formuegrensen og din formue. Beløpet vi får ganger vi med to prosent, og så med antall måneder du har fått støtte. Summen av dette er beløpet som trekkes fra stipendet.

Er du gift, registrert partner eller samboer med felles barn, blir stipendet ditt redusert på sammen måte, men med én prosent.

Dette regner vi som formue

Vi bruker de opplysningene om nettoformuen din som står på skattemeldingen for det året du fikk støtte.

Nettoformue er verdien av det du eier, minus den totale gjelden din (for eksempel verdien av hus og bankinnskudd minus gjelden til Lånekassen og boliglån).

Deltidsutdanning

Hvis du har fått støtte til deltidsutdanning, gjelder de samme grensene for formue som for fulltidsutdanning. Du vil likevel få en mindre reduksjon av stipendet, alt etter hvor mange prosent du studerte. Studerte du for eksempel 50 prosent deltid, får du også 50 prosent av trekket en fulltidsstudent ville fått.

Er det feil opplysninger om inntekt, formue eller trygd i vedtaket om omgjøring?

Dersom du mener at det er feil i opplysningene vi har fått fra Skatteetaten om inntekten, formuen eller trygdeytelsene dine, må du selv kontakte Skatteetaten for å få det rettet. Hvis du oppdager feil i skatteoppgjøret ditt, skal du i de fleste tilfeller endre skattemeldingen og sende den inn på nytt. Du finner mer informasjon om det på Skatteetatens nettsider.

Blir fastsettingen endret, og du ønsker at vi skal vurdere omgjøring av lån til stipend på nytt, må gi du oss beskjed om at fastsettingen er endret. Lånekassen kan hente endringer i fastsettingen direkte fra Skatteetaten, og du trenger derfor ikke sende inn oppdatert fastsetting til oss.

Dersom det er fastsettingen for 2016 eller tidligere som er endret, må du selv sende inn en kopi av det nye vedtaket til Lånekassen, når du får det fra Skatteetaten.