Høgare og anna utdanning

Undervisningsåret 2017–2018 - Sist oppdatert: 26.04.2017
Studentar som skal ta høgare og anna utdanning i Noreg og utlandet kan no søkje om stipend og lån. Du må ha fått studieplass før du søkjer.

Du skal bruke denne søknaden dersom du skal ta:

  • Høgare utdanning
  • Fagskole
  • Folkehøgskole
  • Vaksenopplæring
  • Vidaregående opplæring utan ungdomsrett (for eksempel dersom du tar opp fag)
  • Grunnskoleopplæring for vaksne
  • Bibelskole

Du kan følgje søknaden din på Dine sider.

Finn du ikkje utdanninga di i søknaden? Her er nokre tips til korleis du kan løyse problemet.

Bu borte eller heime under studia?

I søknaden vi du få spørsmål om du er borte- eller heimebuar.  Skal du ikkje bu heime i studietida, kryssar du av for bortebuar, uansett om du bur borte eller heime på søknadstidspunktet. Les meir.

Gå til søknaden