Høgare og anna utdanning

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 05.09.2018
Studentar som skal ta høgare og anna utdanning kan no søkje om stipend og lån for 2018–2019. Du må ha fått studieplass før du søkjer.

Du skal bruke denne søknaden dersom du skal ta:

  • Høgare utdanning
  • Fagskole
  • Folkehøgskole
  • Vaksenopplæring
  • Vidaregående opplæring utan ungdomsrett (for eksempel dersom du tar opp fag)
  • Grunnskoleopplæring for vaksne
  • Bibelskole
  • Bussjåførutdanning

Du kan følgje søknaden din på Dine sider.

Finn du ikkje utdanninga di i søknaden? Her er nokre tips til korleis du kan løyse problemet.

Gå til søknaden