Søknad for universitet og høgskole

Dette søker du om

I søknaden søker du om basislån og eventuelt skolepengelån. Du kan velje å søke om berre den delen av basislånet som kan bli gjort om til stipend, eller heile lånet.

Søknaden gjeld også for andre stipend og lån som berre somme har krav på. Dette er barnestipend, tilleggslån og flyktningstipend.

Det er eigne søknader for foreldrestipend og for tilleggsstipend ved nedsett funksjonsevne.

Når du vel utdanning

Dersom du ikkje kjenner igjen namnet på utdanninga di i søknaden, vel du den utdanninga som er fagleg nærmast den du skal ta, for eksempel høyrer førskolelærar inn under lærarutdanning.

Skal du studere ved to ulike lærestader, må du velje den eine skolen i søknaden, og sende inn dokumentasjon for den andre skolen etterpå.

Dokumentasjon

I dei fleste tilfelle krevst det ikkje dokumentasjon for studium i Noreg. Må du likevel sende inn dokumentasjon, får du beskjed om det i søknaden. Har du ikkje dokumentasjonen klar når du søker, kan du ettersende den.

Behandlingstid

Du får svar, eller beskjed om status for søknaden, innan 24 timar.

Søknaden er ikkje synleg på Dine sider med éin gong, men så lenge du har fått kvittering, har vi fått søknaden din. På Dine sider får du også informasjon om anslått behandlingstid for søknaden din.

Søknadsfristen har gått ut

Søknadsfristen for studieåret 2020-2021 gjekk ut 15.mars 2021.

Søknaden for neste år, studieåret 2021-2022, opnar i mai.

Somme kan stadig søke for
2020-2021

Dersom utdanninga di begynte etter 1. mars 2021, kan du framleis søke om stipend og lån. Fristen er innan studieåret er ferdig.