Veileder

Foreldrestipend

Hvor mye får jeg i foreldrestipend?

Lån du har fått,

blir til stipend

Du får ikke utbetalt mer penger enn før, men lån du har fått tidligere, blir omgjort til stipend, bortsett fra tilleggslån og skolepengelån til nettstudier i utlandet.

Krav og vilkår

Du får foreldrestipend i tre uker før fødselen og 46 uker etter. Far/medmor kan få foreldrestipend i 40 uker.

Det er bare mor som kan få foreldrestipend i de siste tre ukene før og de første seks ukene etter fødselen. Far eller medmor kan få foreldrestipend fra uke 7 til uke 49.

For å kunne få foreldrestipend må du enten være i utdanning, ha permisjon fra utdanningen, eller ha reservert en studieplass. Du får ikke stipendet hvis du avbryter utdanningen din.

Du må også ha vært i en utdanning som gir rett til støtte fra Lånekassen i minst fire måneder før fødselen.

Hvis du tar permisjon tidligere enn tre uker før fødselen, kan du miste retten til foreldrestipend.

Hvis du må ta permisjon tidligere fordi helsetilstanden din krever det, eller hvis det er et krav fra lærestedet ditt, kan du fortsatt få foreldrestipend. Men du må legge ved dokumentasjon som viser dette når du søker om foreldrestipend.

Du kan ha permisjon fra utdanningen din og fortsatt få foreldrestipend. Får du foreldrepenger fra Nav samtidig som du får foreldrestipendet, spiller ikke det noen rolle. Er du elev eller lærling med ungdomsrett kan likevel trygd og pensjon, som for eksempel foreldrepenger fra Nav, påvirke hvor mye foreldrestipend du kan få.

Det er også noen andre regler du bør kjenne til.

Du får ikke foreldrestipend når ektefellen din får foreldrepenger fra Nav.

Hvis ektefellen eller samboeren din får foreldrepenger fra Nav, kan det påvirke hvor mye foreldrestipend du kan få. Har ektefellen/samboeren 100 prosent foreldrepenger, får du ikke foreldrestipend i samme periode.

Det er unntak hvis ektefellen har gradert uttak av foreldrepenger. Er uttaket mellom 50 og 99 prosent, får du 50 prosent foreldrestipend. Er ektefellens foreldrepenger under 50 prosent, har det ikke noen innvirkning på foreldrestipendet ditt.

Les forskriften

 

De første ni ukene av foreldrestipendperioden er forbeholdt mor, men resten av perioden kan dere fordele mellom dere. Dere oppgir i søknaden hvilken periode dere søker om foreldrestipend for.

Du kan først søke om foreldrestipend når barnet er født. Søknadsfristen er innen ett år etter fødselen/adopsjonen.

Hvis ektefellen eller samboeren din skal ha foreldrepenger fra Nav i samme periode, må du vente med å søke til dere har fått vedtak fra Nav som viser i hvilken periode ektefellen/samboeren/ektefellen din skal ha foreldrepenger.