Trafikkflyger

Dersom du tar privat trafikkflygerutdanning i Norge som er offentlig godkjent, kan du få ekstra lån hvis du må betale høye skolepenger.

Flygerutdanning er som regel en fagskole- eller bachelorutdanning. Gå til sidene for fagskole eller universitet og høgskole for å beregne hvor mye lån og stipend du kan få.

I tillegg kan du få et ekstralån til skolepenger på inntil 428 346 kroner per studieår i inntil to år.

Skal du ta flygerutdanning i Luftforsvaret, får du ikke lån og stipend, fordi du får lønn under utdanningen.

Det er ikke en egen søknad om ekstralånet, du søker automatisk om det hvis du velger maksimalt lån i den vanlige nettsøknaden og tar en godkjent trafikkflygerutdanning.

Gå til søknaden